Vložení tlačítka mluvii

Na této stránce se dozvíte, jakým způsobem si můžete tlačítko mluvii vložit přímo na vaše stránky.

Zabudování do stránek - Obecně

Javascriptový kód pro vložení tlačítka mluvii najdete v administračním rozhraní. Přihlaste se svým e-mailem a heslem na stránce https://app.mluvii.com jako administrátor. V sekci „Nastavení - WebChat“ uvidíte HTML kód pro vložení tlačítka na stránky, který lze jednoduše zkopírovat.

Nastavení WebChat balíčku můžete také ihned zkontrolovat na Testovací stránce nebo v Náhledu přímo v administraci.

Příklad kódu pro vložení:

<script type="text/javascript">
 (function () {
  var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
  scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
  scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
   if (!owidget.isSupported) { return; }
   owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', '5652Mluvii1654');
   owidget.connectToServer();
  };
  var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
 })();
</script>

Tento kód je třeba vložit do tagu <head> nebo <body> elementů webové stránky, tedy např. mezi značky <head> a </head>. Přesné umístění kódu nehraje žádnou roli na umístění widgetu. Script je stahován asynchronně.

Pokud se rozhodnete namísto kompletního pokrytí vašeho webu implementovat script jen na vybranou část, důrazně doporučujeme vytvořit si druhý script bez jakékoli vizuální podoby pro použití ve zbývající části webu.

Cílem je dosáhnout 100% pokrytí webu (jakýmkoli mluvii scriptem). Jedině tak budete mít jistotu, že probíhající chat se náhle neukončí v případě, že se klient v průběhu pohybuje volně po vašem webu.

Last updated