Metriky operátorů

Pokud máte oprávnění zobrazení metrik operátorů, mohli jste si všimnout, že v horní části hlavního panelu se objevila nová sekce Metriky operátorů.

Metriky operátorů mají sloužit ke sledování statistik a výkonu jednotlivých operátorů. Podrobně zde můžete sledovat například vývoj sezení a stavy operátora v čase, délku sezení nebo délku ACW.

Supervizorům jsou dostupná data vždy jen 3 měsíce zpětně.

Metriky jsou dostupné každému uživateli, který má přidělené oprávnění "Zobrazení metrik operátorů".

Pokud vaši operátoři volají klientům (odchozí hovory), můžete v metrikách nalézt stav BCW (Before Call Work). Stav začíná klikem na tlačítko "Zavolat" a končí, jakmile se hovor začne vytáčet.

Last updated