Registrační proces

Aby vaše společnost mohla se zákazníky komunikovat přes WhatsApp prostřednictvím mluvii, je nejprve nutné zřídit WhatsApp Business Account (WABA). WABA účet je vázán na konkrétní telefonní číslo a při zřizování si můžete přizpůsobit jeho název, logo nebo další údaje, které se zobrazí zákazníkům u vašeho profilu na WhatsAppu. Pro žádost o registraci WABA je nutné doplnit i několik dalších údajů.

Pro aktivaci účtu potřebujete:

Můžete si vytvořit nový Facebook Business Account nebo telefonní číslo připojit k již existujícímu účtu viz proces popsaný dále.

1. Uživatelský účet do portálu 360Dialog

V sekci nastavení přejděte do sekce "Nastavení", kde si otevřete podsekci WhatsApp

 • zde klikněte na tlačítko "Nový" v pravém horním rohu,

 • v nově otevřeném okně klikněte na "Vytvořit nový účet" (případně se rovnou přihlásíte prostřednictvím existujícího účtu)

 • na zadanou e-mailovou adresu je doručen registrační e-mail, který je potřeba potvrdit

2. Vyplnění profilu společnosti I + Meta Business Manager

Dále se přihlásíte ke svému Facebook účtu, kterým spravujete Meta Business Manager.

Pro další pokračování je nutné, abyste byli správci firemní instance Meta Business Manageru!

 • vybíráte existující instanci Meta Business Manageru či novou, kterou si vytvoříte,

 • zadáváte oficiální název společnosti,

 • webovou stránku společnosti a případné další chybějící informace u Meta Business Accountu.

3. Vyplnění profilu společnosti II

 • zadejte opět oficiální název společnosti,

 • kategorii odvětví, ve které působíte,

 • stručný popis společnosti,

4. Výběr telefonního čísla + metoda ověření

 • zvolte registrované tel. číslo,

 • vyberte metodu verifikace registrovaného tel. čísla (SMS, tel. hovor),

Pokud to jde, doporučujeme vybrat verifikaci pomocí SMS zprávy.

Pokud jste nuceni zvolit ověření formou telefonního hovoru, jelikož cílové tel. číslo se nachází za IVR volbou, je doporučeno během procesu registrace existující IVR strom deaktivovat.

Registrované telefonní číslo nesmí být v tu chvíli použito v rámci mobilní aplikace WhatsApp Business ani WhatsApp.

 • na následující obrazovce zadejte 6ti-místný kód a zde klikněte na "Verify",

 • a v tuto chvíli je vaše tel. číslo úspěšně zaregistrováno a jste přesměrování na portál 360Dialog, ve kterém můžete spravovat své tel. číslo, vytvářet vlastní Template Message apod.

Hned na to je na dříve zvolené tel. číslo odeslán verifikační kód (dorazí SMS zpráva či zavolá automat, který začne diktovat kód).

Po zadání verifikačního kódu je přidané telefonní číslo ověřené. Na obrazovce se zobrazí potvrzení, že ověření proběhlo úspěšně.

WhatsApp Commerce Policy review

Po dokončení registrace společnost WhatsApp zkontroluje váš účet WhatsApp, aby se ujistila, že je v souladu s obchodními zásadami WhatsApp. Nezapomeňte si zásady pečlivě prostudovat, abyste se ujistili, že jste v souladu s pravidly pro obchod. Toto přezkoumání proběhne na pozadí, poté, co je účet již v provozu.

Pokud účet není schválen, je automaticky zablokován!

Jakmile je účet schválen, je možné prostřednictvím účtu:

 • komunikovat s neomezeným počtem klientů v rámci 24 hodinového okna (konverzace zahájené klientem)

 • zahajovat komunikaci s max. 50 unikátními zákazníky (prostřednictvím Template Message) v průběhu 24 hodin

 • registrovat max. 2 telefonní čísla, které mohou být přiřazené k 1 WABA účtu.,

Jak odstranit omezení u registrovaných čísel?

Společnost musí projít tzv. Business Verification procesem pokud:

Pokud se společnost rozhodne projít si zmíněným "Business Verification" procesem, je velký zřetel kladen také na tzv. "Display Name", kdy si společnost Meta vyhrazuje právo zamítat navrhované názvy i kvůli drobným detailům.

Schválení názvu zobrazovaného klientům (Display Name)

Společnost Meta si vyhrazuje právo ověřit, že dané tel. číslo nebude použito k propagaci nebo prodeji některých produktů či neposlouží k podpoře protiprávního jednání.

Požadavky, které musí splňovat zvolené "Display Name" najdete zde.

Společnost Meta má na posouzení souladu se stanovenými podmínkami lhůtu 24 - 48 hodin.

Vámi registrované telefonní číslo začíná byt zpoplatněno ihned po dokončení kroku 2 (úspěšná registrace tel. čísla), jakmile je zřízen WhatsApp API Client. Tzn. ještě před vygenerováním API klíče.

Last updated