2.37

Nasazeno: 25. 2. 2020

Novinky v mluvii

1) Nové interaktivní reporty pro vaše kolegy

I vaši kolegové nebo nadřízení si mohou počíst v reportech bez přístupu do mluvii. V tabulce všech sezení nyní můžete vygenerovat interaktivní HTML report a poslat odkaz. V reportu se zobrazí údaje ze sloupců, které jsou zobrazené v tabulce sezení včetně přepisu jednotlivých sezení.

2) Chytré automatické tagování sezení a e-mailů

Tagy pomáhají ke správnému vyhodnocování komunikace se zákazníky a jejímu dalšímu zlepšování. Proto jsme se rozhodli jejich používání ještě zjednodušit. Ke každému tagu si nově můžete zvolit jedno nebo více klíčových slov. Pokud se klíčové slovo objeví v konverzaci chatového sezení nebo e-mailu, mluvii k němu automaticky přiřadí konkrétní tag. Tagy můžete i nadále přidávat nebo odstraňovat také manuálně. Automatické tagování můžete použít hromadně i na historickou komunikaci.

3) V mluvii teď uvidíte i zprávy odeslané klientovi přímo z Facebook Messengeru

Z Facebooku už vám neunikne jediná zpráva. Ať už si se zákazníky píšete přímo z Facebook Messengeru nebo z mluvii, všechny zprávy se nyní ukládají v mluvii tak, abyste mohli v konverzaci plynule pokračovat.

4) Sbírejte NPS hodnocení i přes mluvii

Co neměřím, to neřídím. Protože víme, jak je zpětná vazba klientů důležitá, rozšířili jsme možnosti výstupního formuláře o standardizovanou škálu NPS (Net Promoter Score). V tabulce všech sezení můžete filtrovat, zda chcete vidět sezení hodnocena škálou NPS, nebo stávající stupnicí.

5) Od klientů z Facebook Messengeru můžete přijímat video zprávy

Do mluvii nově můžete přijímat i zprávy od klientů z Facebook Messengeru ve formátu .mp4. Video soubory může operátor stáhnout do PC, přehrát přímo v chatu nebo v novém okně. Tyto zprávy se uloží do souborů sezení v mluvii a můžete se k nim kdykoli vrátit. K video souborům se operátoři dostanou i zpětně.

6) Pomocí LDAP můžete nyní spravovat i uživatele mluvii

Už se nestane, že zapomenete novému teamleadrovi přidat účet v mluvii. Nově můžete účty zakládat centrálně pomocí vaší adresářové služby pracující s LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

7) Přehledná historie komunikace se zákazníky napříč kanály

Kruh omnichannelu v mluvii se uzavírá. Po Adresáři kontaktů do mluvii přidáváme ukládání historie komunikace se zákazníkem napříč všemi dostupnými kanály. V Adresáři kontaktů stačí vybrat konkrétního klienta a kliknout na záložku Historie. V časové ose se zobrazí veškeré interakce, které operátoři s klientem měli. U vybraného klienta naleznete všechny historické aktivity napříč všemi kanály a ihned se dostanete do kontextu. Do historie komunikace se můžete prokliknout i během probíhajícího sezení nebo z přijatého e-mailu.

Drobné úpravy v aplikaci:

  • Rozšíření podpory Co-browsingu a možnosti sdílení klientovi obrazovky na internetovém prohlížeči Microsoft Edge (jádro Chromium)

  • Opravili jsme drobný bug v editoru Hero Cards

  • Drobná oprava pro rozkliknutí chatu na Internet Explorer 11

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)

Last updated