Zmeškané hovory

Často se stává, že se volající klient nespojí s operátorem a ze strany firem je žádoucí se s klientem spojit později. Dá se říct, že existují 2 situace:

  • klient ukončí hovor při čekání na operátora ve frontě

  • klient ukončí hovor ještě před přepojením na operátora v rámci hlasového stromu (IVR)

Kampaně

Zmeškané hovory doporučujeme odbavovat v rámci "nekonečných kampaní", tedy kampaní s cílem "Žádný". Bližší informace týkající se kampaní a jejich nastavení najdete zde. U dlouhodobé kampaně určené pro navolání zmeškaných hovorů musí být použita akce Přidat kontakt do kampaně (více detailní v rámci podsekce Pravidla pro kampaně).

Pokud chcete do kampaně přidávat i kontakty, které skončily v rámci IVR stromu (před přepojením na operátora), je nutné zajistit, že IVR strom toto umožňuje!

Pro bezproblémové fungování kampaně je nutné, aby v Adresáři kontaktů neexistovaly duplicity (x záznamů se stejným tel. číslem). Pokud se tak stane, k přidání kontaktu do kampaně nedojde!!!

U kampaně určené pro vytáčení zmeškaných hovorů se vyvarujte přidávání kontaktů pomoci .CSV souboru!! V takovém případě vzniknou duplicitní záznamy, a tím pádem žádný z duplicitních záznamů nebude nikdy přidán do kampaně!

Last updated