Smazání obsahu Local a Session Storage

Postup je následující:

  • V otevřené záložce s mluvii stiskněte klávesu F12

  • Zde si zobrazte obsah záložky Aplikace (Application)

  • V bočním panelu si rozklikněte položky Local Storage a Session Storage

  • Zobrazené záznamy smažte pravým klikem a následným klikem na Smazat (Clear)

Last updated