Prohlížeč

Záložka Prohlížeč umožňuje operátorovi pořídit screenshot stránky, na které se klient momentálně nachází. Se snímkem pak může operátor zacházet obdobně, jako je tomu u sdílení dokumentů. Klient vše vidí ve svém prohlížeči v reálném čase. Screenshot klientova webu lze kdykoliv obnovit.

Funkcionalita umožňuje pouze orientační informaci o stránce, na které se klient nachází. Na její funkčnost mají zásadní vliv konkrétní webové stránky. Pokud je funkce pro vás klíčová, doporučujeme použít co-browsing níže.

Co-browsing

Tato funkce vám zpřístupní uživatelskou stránku klienta v reálném čase a do určité míry umožní operátorovi jeho stránku ovládat. Klient i operátor však budou moci stále fungovat samostatně a každý bude mít svůj vlastní kurzor.

Co-browsing naleznete v záložce Prohlížeč. Klientovi se poté objeví dialogové okno, které jej vyzve k souhlasu se s co-browsingem.

Jako operátor budete moci:

  • scrollovat stránku,

  • vyplňovat textová pole,

  • kopírovat, vkládat a mazat zvolený text,

  • kreslit na stránce klienta,

  • nebo například vkládat položky do košíku.

Funkci Co-browsing je možné použít jen v případě WebChat sezení (v případě Pozvánky klient nevstupuje do sezení přes web).

Funkce Don’t touch me

Vložením krátkého řádku kódu je možné znepřístupnit operátorovi určitou oblast stránky. Toto bezpečnostní opatření se může v praxi týkat například tlačítka nebo textového pole. Díky tomu může mít klient vždy kontrolu nad citlivými údaji a operátor nebude moci takové údaje mazat nebo kopírovat.

Přesný návod na implementaci této funkce naleznete zde.

Last updated