Správa společnosti

V sekci Správa společnosti spravujete sekce, které jsou společné pro všechny tenanty společnosti.

Doba odpojení v případě nečinnosti

Nastavení naleznete na záložce "Obecné". S aktivací se zobrazí další možnosti (délka v minutách a možnost aplikovat odpojení i v případě uzamčení obrazovky).

Nastavení využijete obzvláště, pokud se o omezený počet licencí dělí větší počet operátorů a potřebujete zamezit tomu, aby neaktivní operátoři zbytečně čerpali operátorské licence.

Jakmile aktivujete funkci, uživatelé s oprávněním Operátor budou požádáni o udělení oprávnění "Využití vašeho zařízení".

Pro správné fungování je nutné deaktivovat případné AdBlocky!

Dvoufázové ověření

Dvoufázové ověření slouží k vyšší ochraně dat vaší firmy. Jedná se o zabezpečení, které pro přihlášení do aplikace mluvii vyžaduje dva nezávislé způsoby pro ověření uživatelovy totožnosti. Pokud je funkce aktivována, uživatel se přihlásí do mluvii a následně je mu na jeho e-mail odeslán ověřovací kód, kterým přihlášení dokončí. Tento kód je jednorázový a má platnost 5 minut.

Nastavení funkce se provádí na úrovni společnosti a může jej provést pouze uživatel s oprávněním Správce společnosti.

Pokud máte zájem o aktivaci dvoufázového ověření, kontaktujte svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

Podmínky přihlašovacího hesla

Aby byl přístup do vaší společnosti ještě lépe chráněn, můžete na úrovni Společnosti nastavit podmínky, které musí přihlašovací hesla do aplikace splňovat. V Obecném nastavení definujete kritéria pro délku hesla, obsažené znaky nebo pravidla obměny hesla. Změnu nastavení bezpečnosti hesel mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním Správce společnosti.

Ochrana dat

Pro zajištění vyšší úrovně zabezpečení máte možnost omezit paletu vybraných souborů jen na vybrané typy. Více informací naleznete zde.

Dále máte možnost nastavit si dobu, po které dojde k automatické anonymizaci zákaznických dat (vztah sezení a klientské identity) v mluvii.

Synchornizace a správa uživatelských přístupů do mluvii pomocí LDAP

Pokud se rozhodnete napojit vlastní firemní LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) adresář na mluvii, budete mít možnost regulovat přístupy a práva do mluvii podobně jako v případě jiných vnitropodnikových aplikací a systémů.

Od toho momentu nebude možné přidávat nové uživatele a nastavovat jim oprávnění standardní cestou v prostředí mluvii, ale výhradně v adresáři LDAP. Výjimkou jsou oprávnění na přístup k jednotlivých komunikačním kanálům u operátorů.

Pokud máte zájem o toto nastavení, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo nám napište přes chat na našem webu.

Oprávnění operátorů

Zde můžete operátorům umožnit/zakázat některé operace. Například jim znemožníte zapínání/vypínání jednotlivých kanálů.

Důvody nepřítomnosti

Tato sekce slouží k definování a nastavení důvodů nepřítomnosti včetně například časové dotace. Dále je možné kromě názvu, barvy zobrazení v prostředí mluvii a toho, zda je pauza placená či neplacená, vybrat také důvod nepřítomnosti, do kterého se operátor přepne automaticky po vyčerpání přidělené časové dotace předešlého důvodu nepřítomnosti.

Pokud správce společnosti požaduje, aby konkrétní důvod nepřítomnosti byl dostupný pouze pro supervizory (operátoři mají tento důvod nepřítomnosti v nabídce nedostupný), stačí zaškrtnout volbu „Zakázat pro operátory“.

Last updated