Hero Cards

V operátorském rozhraní mluvii můžete při komunikaci s klientem využít tzv. Hero Cards. Jakmile zahájíte sezení s klientem, můžete začít tyto interaktivní formuláře používat. Najdete je na horní liště funkcí pro komunikaci s klientem.

Nabídka Hero Card v operátorském rozhraní se zobrazí dle jazyka klientova prohlížeče. Jazyk Hero Card ale můžete jako operátor kdykoli přepnout. Pokud chcete při komunikaci s klientem použít Hero Card v jiném jazyce, jednoduše ho změňte ve středovém panelu. Zobrazí se všechny dostupné Hero Cards pro vybraný jazyk.

Použití Hero Cards při komunikaci s klientem

Klikněte na záložku Hero Cards v horní liště. Zobrazí se seznam všech Hero Cards, které jsou přiřazeny tenantu vaší společnosti. Můžete provést několik akcí:

  • Zobrazit náhled Hero Card kliknutím na položku v seznamu,

  • Odeslat Hero Card do chatu s klientem bez úprav,

  • Vyplnit pole nebo vybrat možnost ze seznamu za klienta a odeslat Hero Card do chatu,

  • Vytvořit novou Hero Card během sezení kliknutím na tlačítko Přidat. Tuto funkci ale může provést jen uživatel s minimálním oprávněním Tenant administrátor.

Existují 3 typy Hero Cards (WebChat, Apple Messages for Business a WhatsApp Template Messages). V závislosti na klientem zvoleném komunikačním kanálu se operátorovi zobrazí vždy relevantní typ Hero Card.

Interakce klienta se zaslanou Hero Card

Odeslaná Hero Card se zobrazí v klientovi v chatu včetně všech úprav, které jste v operátorském rozhraní provedli. Klient může na druhé straně upravit informace, potvrdit vámi předvyplněné informace, nebo kartu odmítnout kliknutím na tlačítko Zrušit.

Jakmile klient potvrdí odeslání Hero Card, operátor je upozorněn zvukovou notifikací.

Operátor i klient mohou Zrušit, nebo Potvrdit odeslání informací v Hero Card v rámci chatu.

Přijetí nebo odmítnutí Hero Card bude v chatu vyznačeno informací:

  • Potvrzeno klientem

  • Zrušeno klientem

  • Potvrzeno operátorem

  • Zrušeno operátorem

Last updated