Kontakty v kampani

Kontakty obsažené v kampani mohou během kampaně nabývat různých stavů. V rámci telefonické kampaně se můžete setkat s následujícími stavy:

StavPopis stavuPoznámky

ACW

After Call Work

Hovor byl ukončen a operátor má možnost vyplnit podrobnosti o hovoru (stejně jako u běžného sezení).

BCW

Before Call Work

Operátor má čas na přípravu na hovor. Volání je zahájeno, jakmile se odpočet zastaví. Operátor má možnost volání zahájit kliknutím na tlačítko "Volat" ještě předtím, než skončí odpočítávání.

Čeká se na volného operátora

V danou chvíli není volný žádný operátor.

Systém čeká na volného operátora (podle nastaveného routingu)

Klient je zabanován

Kontakt je na Blacklistu.

V případě potřeby má správce možnost odstranit kontakt v sekci Blacklist.

Klient zavěsil

Naplánováno opakování

Hovor nebyl spojen na první pokus a je naplánován další.

Klient hovor ukončil, nebo je nedostupný (mimo signál).

Neplatný záznam

Telefonní číslo obsahuje písmena nebo jiné speciální znaky.

Může to znamenat např. prázdné telefonní číslo, nebo použití písmen.

Nepodařilo se spojit

Nebylo možné zahájit hovor.

V zásadě je to způsobeno potížemi souvisejícími s pracovními stanicemi operátorů, ústřednou nebo samotným systémem.

Odmítnuto operátorem

Vytáčení bylo operátorem zrušeno.

Tento stav je k dispozici pouze pro kampaně v režimu "Preview".

Odstraněno

Kontakt byl smazán.

Může to provést administrátor nebo pomocí Public API.

Operátor přiřazen

Operátorovi byl přidělen kontakt, který čeká na přijetí operátorem.

Operátor se může rozhodnout relaci nepřijmout v okamžiku, kdy se objeví v operátorské konzoli.

Počáteční

Kontakt je na seznamu a je připraven k navolání.

-

Probíhá hovor

-

Následuje stav "Úspěch".

Úspěch

Kontakt byl úspěšně navolán.

-

Volání

Je zahájeno volání a systém čeká na odpověď klienta.

Odpovědi mohou být následující:

  • Answered,

  • Rejected,

  • Unreachable.

Zrušeno administrátorem

Kampaň byla ukončena a další kontakty již nebudou navolány.

Může to provést správce ručně, nebo pomocí veřejného API.

Last updated