Karta klienta

Při obsluze sezení tráví operátor nejvíce času v rámci záložky Karta klienta. Zde se nachází Informace o klientovi, Adresář kontaktů, Spolupracovníci, Parametry, Tagy, Poznámky operátorů a Šablony.

Informace o klientovi

V sekci Informace o klientovi je zobrazeno jméno, telefon a e-mail klienta nebo další vámi definované identifikační údaje. Tyto údaje může operátor kdykoliv během konverzace změnit.

Adresář kontaktů

Adresář kontaktů slouží k tomu, abyste mohli udržovat informace o svých klientech, které jsme získali během konverzací prostřednictvím jednoho nebo více kanálů mluvii. Adresář naleznete v levé navigaci operátorského rozhraní mluvii a s jeho ovládacími prvky se setkají operátoři také při sezení s klientem v sekci Informace o klientovi.

Práce s Adresářem kontaktů

V případě, že probíhá sezení s klientem, může operátor přidat kontakt do Adresáře kontaktů klikem na tlačítko Adresář kontaktů, Přidat kontakt a následně upravovat identifikační údaje klienta přímo v sezení.

Pokud během sezení zjistíte, že se jedná o klienta, se kterým jste již dříve komunikovali, můžete v Adresáři kontaktů dohledat jeho záznam a propojit kontaktní informace. Stačí kliknout na tlačítko Adresář kontaktů a zvolit položku Vybrat existující. Následně prohledáte seznam kontaktů a v případě shody propojíte kontakty tlačítkem Zvolit.

V sekci Informace o klientovi spravujete pomocí tlačítka Přidat údaj telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo vámi definovaný identifikační údaj k danému klientovi. Platí to i v případě, že klient již má tyto údaje přiřazeny.

Kliknutím na tlačítko Možnosti pak může operátor kontakt Odpojit z Adresáře, Odstranit z Adresáře nebo Otevřít Adresář kontaktů.

Spolupracovníci

Zde má operátor možnost pozvat do chatu jiného operátora, což je užitečné v případě, kdy sám není schopen klientský požadavek vyřídit.

Jedná se o funkcionalitu, která není součástí základní nabídky mluvii.

Parametry

Podsekce Parametry obsahují parametry, které se k danému sezení pojí. Kromě přednastavených parametrů aplikace umožňuje zobrazit i vlastní parametry. Využít můžete také funkci editace parametru, a to buď během probíhajícího sezení, nebo po něm. Bližší informace o možnostech parametrů v mluvii naleznete zde.

Tagy

K sezení je možné přidat tagy pro přehlednější práci se sezeními. Je možné přidat tagy nové (přidat tag do textového pole a stisknout enter), tagy dříve použité v rámci společnosti (z dropdown menu textového pole) nebo tagy dříve použité daným operátorem (zobrazují se pod textovým polem s tečkovaným ohraničením a tlačítkem +).

Vybrané tagy je možné přidávat k sezením automaticky na základě výskytu klíčového slova. Vše záleží jen na nastavení.

Přidané tagy jsou zobrazeny pod sekcí Parametry (mají nastavitelnou barvu pozadí a textu, po najetí myši se zobrazuje tlačítko "X", které umožňuje odstranění tagu).

Přidané tagy jsou zobrazeny také v rámci sloupce Tagy v sekci Sezení a umožňují filtrovat sezení.

Poznámky operátorů

Poznámky operátorů slouží k zaslání připomínek operátorům v případě přesměrování klienta na jinou skupinu/ jiného operátora. Operátor, který přesměrovaného klienta přijme, uvidí v této části poznámku od jiného operátora. Poznámky je možné použít samozřejmě i pro informace, které usnadní následný kontakt s klientem a umožní snadno dohledat konkrétní sezení.

Oblíbené šablony

Oblíbené šablony obsahují seznam přednastavených zpráv, které si operátor v záložce Šablony označil jako oblíbené. Poskytují operátorovi rychlý přístup k často používaným přednastaveným zprávám.

Operátor má možnost namísto manuálního hledání využít zrychlené vyhledávání pomocí hashtagu (#) a zkratky přiřazené konkrétní poznámce. Podrobnosti najdete zde: Šablony.

Last updated