Apple Messages for Business

Představujeme vám Apple Messages for Business. Nový přírůstek do rodiny komunikačních kanálů, které operátoři dokáží zpracovávat v jednotném rozhraní mluvii.

Základní pojmy

 • Message Service Provider (MSP) = mluvii

 • Messages for Business Account (Business) = zákazník mluvii využívající Apple Messages for Business

Prerekvizity

Pro zřízení účtu Apple Messages for Business se neobejdete bez následujících podkladů:

 • existující Apple ID (Jak založit Apple ID)

 • Apple zařízení (iPhone, iPad, Mac) pro účely testování klientské strany

Další užitečné zdroje:

Registrační proces

Registrace účtu

Registrace nového účtu probíhá přes Apple Business Register portál na adrese https://register.apple.com/business/ui. Pro registraci je nutné mít Apple ID.

Po vstupu do Register portálu vyberte založení nového účtu Messages for Business Account

Nastavení Apple Messages for Business účtu

 • seznámení se a odsouhlasení smluvních podmínek (pokračujte přes tlačítko Add new a dále Get started)

 • seznámení se se zdroji a dokumentací. Vše odsouhlaste a pokračujte dále

 • vyplňte formulář Account Applicant

 • vyberte možnost Commercial account

 • uveďte kontaktní osoby vaší společnosti

 • vyberte počet lokací (fyzické pobočky businessu)

 • přidejte nový Brand a doplňte Brand information card detail

 • vyplňte Messaging Response Hours a časovou zónu, ve které budete komunikovat

 • vyplňte Brand identity, tzn. nahrajte "square" logo vaší značky v souladu s Brand Guidelines

 • nahrajte Wide logo a vyberte barvy (pro light i dark mode) podle Messages header guidelines

 • v rámci Messaging Service Provider Configuration vyberte ze seznamu Messaging Platform mluvii

 • Zkontrolujte vyplněné údaje a dešlete účet ke schválení. Schválení ze strany společnosti Apple obvykle trvá 1 - 2 pracovní dny.

 • Po schválení se v administraci mluvii zobrazí připojený účet

 • absolvujte testování a Q&A od společnosti Apple

Nastavení profilu vaší značky v rámci Register portálu

 • Testovací linky a Business ID naleznete v sekci Links v profilu schváleného brandu.

Napojení Business účtu do mluvii

 • Ujistěte se, že je ve vaší společnosti v mluvii aktivován kanál "Apple Messages for Business"

 • Klikněte v sekci Kanály na položku Apple a vytvořte si nový účet

 • Po schválení vašeho Business účtu se v mluvii zobrazí připojený Apple účet (pro konkrétní brand).

 • Nastavte routing pro kanál.

 • Nastavte si obsahové formáty (time picker, list picker, quick reply) v sekci Formuláře

V rámci schvalovacího procesu je nezbytné doložit konkrétní Use Casy, které pravidelně zahrnují posílání URL linků od operátora klientovi. Aby vizuální zobrazení URL linků u společnosti Apple obstálo, je nutné zajistit, že daný web používá Twitter Cards v hlavičce webu viz: https://docs.mluvii.com/pro-it-specialisty/webchat

Last updated