2.54

Nasazeno: 23.03.2021

Novinky v mluvii

1) Prioritizace kanálů

Vyberte, jaké kanály, a v jakém počtu bude váš operátor konkrétně spravovat. Rezervujte mu například 1 slot pro offline komunikační kanály (sociální sítě - WhatsApp a Facebook Messenger) a 2 sloty pro mluvii chat a mějte jistotu, že jsou požadavky odbavovány v žádoucím poměru. Nově si můžete nastavit také prioritu jednotlivých kanálů tak, aby žádný klient nečekal na přiřazení operátora příliš dlouho. Více naleznete v naší dokumentaci.

2) Zvukové notifikace

Nastavte ke každému kanálu konkrétní zvukovou notifikaci tak, aby operátor hned poznal, o jaký druh požadavku se právě jedná.

3) Možnost nastavení pauz

Mějte komplexní přehled nad pracovním nasazením vašeho týmu. Pauzy nyní mohou obsahovat informaci, zda jsou placené a jak velká je jejich časová dotace. Pokud se operátor i tak na své pauze zdrží déle, nastavte i konkrétní status, který se operátorovi v profilu objeví po vypršení této časové dotace. Více se dozvíte v naší dokumentaci.

4) Nahrání kontaktů přímo do kampaně

Kampaně můžete nyní nastavovat levou zadní. Pokud nemáte potřebné kontakty v Adresáři kontaktů, můžete je jednoduše nahrát přímo do kampaně při její tvorbě.

5) On Hold

Potřebujete-li se během hovoru poradit se svým kolegou, jednoduše klikněte na On-Hold. Klient bude díky hudební stopě vědět, že je hovor pozastaven. Klienta můžete také dále přepojovat tak, jak jste zvyklí.

6) Přehlednější průběh kampaně

Upravili jsme pro vás detail telefonních kampaní tak, aby stav jednotlivých kontaktů a celkový průběh kampaně byl ještě přehlednější.

Drobné úpravy v aplikaci:

  • Drobné vizuální úpravy některých tlačítek.

  • I víkendová sezení se nyní zobrazují bezchybně v Metrikách operátorů.

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)

Last updated