FAQ pro Webhooky

Tato sekce je určena pro konzumenty mluvii Public API a má poskytnout detail k použití a manipulaci s webhooky, a tím přispět ke snadnější implementaci integrací se systémy 3. stran.

Po jak dlouhé době dochází ke smazání webhooku?

Nefunkční webhook je smazán po 3 dnech, během kterých se nedaří doručit zprávu na definované URL.

Co když se nepodaří webhook poslat na URL?

V takovém případě se vyvolá (až 2x) retry. Když ani to nestačí, zpráva se zahodí.

Platí pravidlo "one event at a time"?

Ano, 1 webhook = 1 request

Jak poznáte, že data chodí skutečně z mluvii?

Do URL je možné přidat username:password [dle rfc-3986 (3.2.1. User Information)] ,které transformujete do Authorize hlavičky, takže je možné provést basic authentication.

Jsou ošetřeny případy duplicitních eventů (např. 2x zrušení objednávky)?

TCP protokol potvrzuje doručení a HTTP protokol definuje potvrzovací odpověď klientského serveru. V případě výpadku (klient zpracuje payload od mluvii před tím, než k nám pošle http odpověď) posílá mluvii stejný payload znovu. Zpracování payloadu klientem by mělo být idempotentní operace.

Odchází informace o jednotlivých eventech ve správném pořadí?

Ano, události pro daný typ entity (sezení, e-mail, user) odcházejí v pořadí, v jakém nastanou.

Je vyžadováno použití HTTPS protokolu pro webhook endpointy?

Je to doporučeno, ačkoli to v dnešní době nevynucujeme.

Last updated