Česky
Search
K
Links
Comment on page

Co-browsing

Mluvii obsahuje možnost co-browsovat na klientově stránce. Pokud si chcete upravit chování co-browsingu, máte v současné chvíli možnost si do zdrojového kódu stránek vložit následující atribut k HTML elementu - data-mluvii-dont-touch-me="true", kterým znemožníte interakci operátora s prvky na straně zákazníka. Například nechci, aby operátor mohl kliknout na tlačítko potvrdit objednávku tlačítkem „Objednat", tak přidám atribut k elementu tlačítka.
Vzorový kód před editací
<input type="button" value="Button" onclick="alert('Click!')"/>
Vzorový kód po editaci
<input type="button" value="Button" onclick="alert('Click!')" data-mluvii-dont-touch-me="true"/>