Česky
Search
K
Links
Comment on page

Chatboti

Chatbota je možné zjednodušeně definovat jako software, který je schopen komunikovat s člověkem. Je třeba si uvědomit, že je určen primárně pro odbavení jednodušších předem definovaných typů požadavků (interakcí), zatímco operátoři se mohou soustředit na obsluhu složitějších požadavků, kde je při jejich řešení vyžadována úzká spolupráce s klientem.
V současnosti aplikace podporuje platformu Microsoft Bot Framework, ale v budoucnu se budeme snažit podporu dále rozšiřovat. Aplikace umožňuje také napojení dalších na NLP systémy (např. LUIS nebo Watson) přes Azure Bot Services.
V rámci Microsoft Bot Framework mluvii podporuje také zobrazení Carousel karet z funkcionality rich cards. Z uživatelského pohledu je carousel soubor karet, na které můžete vložit libovolné texty a obrázky a poskládat za sebe jednotlivé karty tak, aby v nich mohl klient jednoduše listovat. Pro bližší informace můžete navštívit technickou dokumentaci Microsoft Azure Bot Service.
Chatbota jsme naučili zobrazovat naprostou většinu typů rich cards z dílny Microsoft Bot Frameworku. Nově tak může chatbot ohromovat vaše klienty odesíláním a přehráváním videí, gifů, zvukových souborů a interaktivních polí.
Chatbot je schopen přijmout soubor od klienta či dynamicky skrývat/zobrazovat možnost pro nahrání souboru v závislosti na nastavení chabota.

Jak nastavit chatbota a přiřadit ho k routingu

Sekce Chatboti slouží k administraci chatbotů a jejich napojení na hlavní komponenty aplikace (Skupiny, Routing a Pravidla).
V mluvii rozlišujeme 2 typy chatbotů:

Mluvii Bot Framework

Pro úspěšnou integraci chatbota je nutné zadat “Secret” (heslo), které získáte od dodavatele konkrétního chatbota.
Správnost hesla lze ověřit tlačítkem Zkontrolovat.
Každý chatbot musí mít jméno a volitelně může mít obrázek. Oba údaje se zobrazí při vstupu do chatu namísto jména operátora.

Mluvii Chatbot API

Tentokrát je třeba zadat "Callback URL" (lokaci, kde je chatbot "fyzicky hostován") a správnost URL následně ověříte tlačítkem Zkontrolovat.
Nyní je do mluvii přidán chatbot, který je ale nefunkční (nemá přiřazen "API klíč"). Proto se přesuňte do nastavení společnosti, konkrétně do části API klíče a zde vytvořte nový API klíč typu "Chatbot API".
Následně se Vám zobrazí výčet API chatbotů a zde vyberete konkrétního chatbota, kterému bude API klíč přidělen. V tuto chvíli je chatbot funkční, což si zkontrolujete v detailu chatbota, kde je zobrazen přidělený API klíč.

Chování chatbota

V detailu nastavení daného chatbota je možné nastavit, aby komunikace s chatbotem započala automaticky po kliku na widget mluvii, který je umístěný na webu. K tomu slouží checkbox Automaticky začít sezení.
Jedná se o vypínatelnou funkcionalitu, která není vždy dostupná.
  • Je nutné mít současně u Dostupnosti Webchatu podle vybranou hodnotu Vyhodnocení routingu.
  • Zároveň dochází automaticky k disablovaní vstupního textového pole (klient není schopen posílat žádnou zprávu před tím, než se připojí chatbot. Textové pole je nutné znovu aktivovat zavoláním události EnableGuestInput, případně k jeho zpřístupnění dojde automaticky v momentě přepojení sezení na operátora.
Nastavená akce "Otevřít chat" v rámci pravidel pro tlačítko znefunkční toto nastavení!

Dostupnost chatbotů

Abyste dosáhli co nejvyšší efektivity chatbotů, můžete upravit pravidla jejich dostupnosti. V záložce Otevírací hodiny nastavíte dostupnost chatbota podobně jako u skupin operátorů. Pokud nenastavíte omezení, bude chatbot k dispozici vašim klientům neustále. Fungování chatbotů mimo pracovní dny lze také upravit v záložce Svátky.
Last modified 1mo ago