S volbou oddělení

K vytvoření vlastního vstupního formuláře s volbou oddělení budete postupovat obdobně jako u základního formuláře:

Vytvoříte HTML dokument, přidáte CSS styly a pomocí JavaScript metod zajistíte posílání dat z formuláře a přiřazení klienta do fronty. Následně nahrajete vytvořený formulář na libovolný hosting podporující protokol HTTPS a přidáte odkaz na formulář do administračního rozhraní.

Opět doporučujeme vytvářet vstupní formulář pomocí webové aplikace codepen.io kvůli jednoduchosti a přehlednosti. Začít můžete kliknutím na tento odkaz. Editor kódu, který používáme je propojený s bootstrap frameworkem a s malou library simplebar, kvůli těžkostem se scrollováním iframe na systémech iOS.

Jak bude formulář vypadat

Přímý odkaz pro vložení tohoto formuláře do administrace aplikace Mluvii: https://mluvii.github.io/customization/entry_form_departments.html

HTML

Oproti základnímu formuláři se tento formulář skládá ze dvou slidů - klasický formulář s údaji a výběr oddělení. Slidy jsou vytvořeny pomocí library Swipper.

První dva div tagy (a na ně napojené css a javascript) slouží k zobrazení vlastních scrollbarů pro lepší user experience na mobilních zařízeních.

CSS Styling

Většina CSS je již zajištěna pomocí Bootstrapu a Swipperu.

JavaScript kód

Informace o zvoleném oddělení je posílaná spolu s dalšími údaji z formuláře ve funkci volané při submitu formuláře jako custom proměnná "department".

Úplné možnosti API formuláře naleznete v obecném návodu na tvorbu výstupního formuláře.

Nahrání formuláře na libovolný hosting

Pokud jste pro tvorbu formuláře využili codepen.io, nejdříve klikněte na tlačítko Save, poté exportujte v .zip formátu.

Tím máte připravený formulář, nyní je potřeba nahrát formulář na internet, abychom na něj mohli odkazovat z administračního rozhraní. V našem případě využijeme GitHub stránky. Bližší informace naleznete zde.

V případě, že využijete jiný nástroj než codepen.io bude kód formuláře vypadat takto.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
 <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.3.3/css/swiper.min.css" rel="stylesheet" />
 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/simplebar@3.1.0/dist/simplebar.css" />
 <style>
  .scroll-container {
   max-height: 107vh;
   height: 100%;
   width: 1px !important;
   min-width: 100% !important;
   max-width: 100% !important;
  }
  .scroll {
   max-width: 100% !important;
  }
  .swiper-container {
   height: 100%;
  }

  .swiper-slide {
   display: flex;
   padding: 1rem 1rem 2rem 1rem;
  }

  .card {
   width: 100%;
   overflow: auto;
   border-radius: 1rem;
   box-shadow: 0 0 1rem -0.5rem rgba(24, 28, 32, 0.5);
  }

  .form-control, .btn {
   border-radius: 0.5rem;
  }

  .curp {
   cursor: pointer;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="scroll-container">
  <div class="scroll" data-simplebar>
   <div class="swiper-container">
     <div class="swiper-wrapper">
      
      <!-- First slide start -->
      <div class="swiper-slide swiper-no-swiping">
       <div class="card">
        <div class="card-body">
         <form id="main_form" class="w-100">
          <div class="form-group">
           <label for="name" class="mb-1">Jméno</label>
           <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Jméno">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="email" class="mb-1">E-mail</label>
           <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="E-mail">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="phone" class="mb-1">Telefon</label>
           <input type="text" class="form-control" id="phone" placeholder="Telefon">
          </div>
         </form>
         <div class="text-center">
          <button type="submit" form="main_form" class="btn btn-primary mt-3">
           Pokračovat
          </button>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
      <!-- First slide end -->
      
      <!-- Second slide start -->
      <div class="swiper-slide swiper-no-swiping">
       <div class="card">
        <div class="card-body">	
         <h5 class="mb-0 text-center">
          Vyberte prosím oddělení, se kterým se chcete spojit
         </h5>
         <form id="department_form" class="w-100 my-5 mx-auto" style="max-width: 170px;">
          <div class="custom-control custom-radio">
           <input 
             checked
             id="radio_1"
            type="radio"
             name="department"
            value="sales_representative"
             class="custom-control-input"
            />
           <label class="custom-control-label curp" for="radio_1">
            Obchodní zástupce
           </label>
          </div>
          <div class="custom-control custom-radio">
           <input 
             id="radio_2"
            type="radio"
             name="department"
            value="technical_support"
             class="custom-control-input"
            />
           <label class="custom-control-label curp" for="radio_2">
            Technická podpora
           </label>
          </div>
          <div class="custom-control custom-radio">
           <input 
             id="radio_3"
            type="radio"
             name="department"
            value="financial_department"
             class="custom-control-input"
            />
           <label class="custom-control-label curp" for="radio_3">
            Finanční oddělení
           </label>
          </div>
         </form>
         <div class="text-center">
          <button type="button" class="btn btn-link btn-back mt-0 d-inline-block">
           Zpět
          </button>
          <button type="submit" form="department_form" class="btn btn-primary mt-0 d-inline-block">
           Pokračovat
          </button>
         </div>
         <!-- Second slide end -->
         
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
     <div class="swiper-pagination swiper-no-swiping"></div>
    </div>
  </div>
 </div>

 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.3.3/js/swiper.min.js"></script>
 <script src="https://unpkg.com/simplebar@3.1.0/dist/simplebar.js"></script>
 <script>
  var swiper = new Swiper('.swiper-container', {
   pagination: {
    el: '.swiper-pagination',
    dynamicBullets: true
   },
  });

  $('.btn-back').click(function(e) {
   swiper.slidePrev();
  })

  $('#main_form').submit(function(e) {
   e.preventDefault();
   swiper.slideNext();
  })

  $('#department_form').submit(function(e) {
   e.preventDefault();

   var name = $('#name').val();
   var email = $('#email').val();
   var phone = $('#phone').val();
   var department = $('input[name="department"]:checked').val()
   
   window.parent.postMessage({
    type: "SET_NAME",
    name: name
   }, "*");
   window.parent.postMessage({
    type: "SET_EMAIL",
    email: email
   }, "*");
   window.parent.postMessage({
    type: "SET_PHONE",
    phone: phone
   }, "*");
   window.parent.postMessage({
    type: "ADD_CUSTOM_DATA",
    name: "department",
    value: department
   }, "*");
   window.parent.postMessage({
    type: "ENQUEUE"
   }, "*");
  })
 </script>
</body>
</html>

Vložení odkazu do administrace aplikace mluvii

Vytvořili jste vstupní formulář pomocí codepen.io. Ten jste exportovali na Váš počítač. Exportované složky jste nahráli do GitHub repozitáře a poté zapnuli GitHub stránky. Tím jste získali odkaz na náš formulář, který vložíte do administračního rozhraní.

Last updated