Formuláře

V této sekci najdete návod, jak editovat vstupní, výstupní, offline, call-script tak, aby co nejlépe sloužily potřebám vaší společnosti. Jak přidat formuláře k WebChat balíčku zjistíte níže na této stránce.

Do editoru Formulářů se dostanete cestou přes Nastavení -> Formuláře. Nastavení formulářů mohou provádět uživatelé s minimálním oprávněním Tenant admin.

Po vstupu do sekce uvidíte jednotlivé typy formulářů.

Kliknutím na ikonu Kopírovat se dostanete k úpravám základního rozložení vybraného formuláře. Můžete si ale sestavit i svůj vlastní.

Výchozí a vlastní formuláře

V následující tabulce můžete vidět možnosti využití jednotlivých komponent napříč jednotlivými druhy formulářů - vstupní, výstupní, offline, call script.

KomponentaVstupníVýstupníOfflineCall script

Obrázek

Video

Autentizační tlačítka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nahrání souboru

x

x

x

Vytvoření nového formuláře

 • Pro vytvoření nového formuláře klikněte na tlačítko Přidat

 • Nejprve zvolte jméno formuláře a vyberte jeho typ

 • Následně můžete zvolit v poli Vytvořeno z již existující formulář

 • Poslední věcí, kterou je třeba zvolit, při vytváření nového formuláře je jeho umístění v adresáři (v případě, kdy nezvolíte umístění v adresáři bude formulář přidán do výchozí složky - Všechny formuláře).

 • Pak stačí již kliknout na tlačítko Vytvořit.

Zobrazí se nový panel s editací formuláře. Během editace formuláře můžete změnit název, umístění a typ (editor/Iframe) formuláře. Dále je pak možno přepínat jednotlivé jazykové mutace pro formulář.

Jazyk formuláře v chatu se řídí podle jazyka, který má klient nastaven v prohlížeči. Kromě základního jazyka (např. čeština), doporučujeme nastavit ještě cizí jazyk, nejlépe angličtinu (defaultní hodnota).

Modelová situace by pak vypadala následovně: Vaše společnost má nastavený formulář v českém a anglickém jazyce. Klient s německou lokalizací prohlížeče vstoupí do chatu, a protože váš formulář nemá nastavenou jazykovou mutaci v němčině, zobrazí se formulář v anglickém jazyce.

Iframe

Chcete použít vlastní formuláře v chatu mluvii? Při vytváření nového formuláře klikněte na záložku Iframe a do pole URL vložte zdrojovou adresu vlastního formuláře. Využít ji můžete u všech druhů formulářů: vstupní, výstupní, offline a call script.

Editor formulářů

Nejprve se podíváme do Editoru formulářů. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jeden ze čtyř typů polí, ze kterých můžete formulář skládat.

Komponenty formuláře:

Text

Klasické textové pole podporující "rich text" formát. Můžete měnit velikost, styl a řádkování písma nebo přidávat odrážky a hyperlinky.

Pole

Nejprve pojmenujte typ pole klikem na ikonu tužky. Poté si zvolíte jeden z 5 typů, které může pole mít:

 • textový řádek - řádek pro vložení kratšího text, například jména a příjmení.

 • textové pole - pole pro vkládání a editování delšího textu. Kliknutím na Náhled si můžete ihned prohlédnout změny, které ve formuláři děláte. Například můžete upravit velikost textového pole posunutém pravého spodního rohu.

 • e-mail - pole pro vložení e-mailové adresy kontroluje formát adresy.

 • číslo - pole, které povoluje pouze vpisování číslovek.

 • telefon - pole pro vložení telefonního čísla. Kontroluje standardní formát telefonního čísla.

V pravém rohu Pole nakonec přiřadíte parametr. Vybrat si můžete z přednastavených parametrů, nebo přidat vlastní.

Pole můžete také označit jako Povinné. Pokud se klientovi ve formuláři zobrazí povinné pole, nemůže potvrdit odeslání formuláře bez jeho vyplnění. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Seznam

Další možností je vložení Seznamu. Seznam nejprve pojmenujte a přiřaďte mu parametr. Můžete si vybrat ze dvou typů seznamů: radio button nebo rozbalovací seznam. Možnosti do seznamu přidáte kliknutím na tlačítko +. V náhledu pak můžete kontrolovat své úpravy ještě před uložením formuláře. Výběr hodnoty ze seznamu lze, stejně jako u Pole, stanovit povinným.

GDPR

Posledním typem pole je GDPR, které slouží k udělení souhlasu klienta. Pole obsahuje zaškrtávací políčko a přednastavenou textaci.

Text souhlasu můžete kdykoliv upravit v sekci GDPR. Pole GDPR je vždy povinné.

Hodnocení

Ve výstupním formuláři si můžete vybrat jednu ze čtyř forem hodnocení sezení. Vizualizaci vybraného hodnocení můžete kontrolovat v náhledu chatu na pravé straně. Vybrat můžete:

 • Palce,

 • Hvězdičky,

 • Smajlíky,

 • NPS (Net Promoter Score) - při hodnocení používána škála 0 - 10 namísto standardní stupnice 1 - 5.

Jakmile vyberete a uložíte jednu z možností hodnocení, zbylé tři ze seznamu zmizí.

Zpětná vazba

Do výstupního formuláře můžete také vložit pole zpětné vazby pro klienta. Velikost pole si může každý uživatel nastavit podle svých potřeb posunutím pravého spodního rohu komponenty.

Přepis

Poslední typ pole, který můžete do výstupního formuláře vložit je Přepis. Toto pole umožní klientovi nechat si poslat textový přepis konverzace do e-mailu. E-mailová adresa klienta je automaticky předvyplněna, pokud ji dříve uvedl ve vstupním formuláři chatu.

Pořadí polí ve formuláři můžete kdykoli změnit jejich přetažením. Pozici změníte tak, že chytíte pole v levém horním rohu a pohybem myší libovolně přetáhnete.

Jak přiřadit formulář k WebChat balíčku

Vytvořili jste nový formulář a je na čase uvést ho do života. Formulář nastavíte do chatu na úrovni balíčku následující cestou: Nastavení -> WebChat -> Vyberete WebChat balíček -> WebChat -> Formuláře chatu, kde podle názvu vyberete daný vstupní, výstupní či offline formulář. Nezapomeňte si nastavení uložit.

Last updated