Česky
Search
⌃K
Links

Ukázkové kódy

Ukázka kódu pro připojení pomocí C sharp

Stáhneme nuget package pro práci s influxem: https://www.nuget.org/packages/InfluxDB.Client/
Po naimportování nuget knihovny do projektu se do databáze připojíme pomocí následujícího kódu:
var influxDBClient = InfluxDBClientFactory.Create(url, token);
  • Url a token získáme pomocí kroků v připojení.
Pro dotazování do databáze se používá skriptovací jazyk flux.
Ukázka dotazu pro získání dat ohledně běžících sezení:
private static async Task<List<FluxTable>> GetFluxTables(int companyId, string measurement)
{
var flux = "from(bucket:\"mluvii_realtime\") " +
"|> range(start: -1h)" +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"{measurement}\")" +
"|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")";
return await influxDBClient.GetQueryApi().QueryAsync(flux, org: $"company_{companyId}");
}
  • Bucket je vždycky stejný, tedy "mluvii_realtime"
  • CompanyId je id společnosti
  • Measurement je kombinace jména metriky a suffixu v nastavení metrik v mluvii.
Příklad: running_sessions_demo, kde "running_sessions" je název metriky a "demo" je nastaveno v mluvii

Kam dál?