Ukázkové kódy

Ukázka kódu pro připojení pomocí C sharp

Stáhneme nuget package pro práci s influxem: https://www.nuget.org/packages/InfluxDB.Client/

Po naimportování nuget knihovny do projektu se do databáze připojíme pomocí následujícího kódu:

var influxDBClient = InfluxDBClientFactory.Create(url, token);
 • Url a token získáme pomocí kroků v připojení.

Pro dotazování do databáze se používá skriptovací jazyk flux.

Ukázka dotazu pro získání dat ohledně běžících sezení:

private static async Task<List<FluxTable>> GetFluxTables(int companyId, string measurement)
{
  var flux = "from(bucket:\"mluvii_realtime\") " +
        "|> range(start: -1h)" +
       $"|> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"{measurement}\")" +
        "|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")";
   return await influxDBClient.GetQueryApi().QueryAsync(flux, org: $"company_{companyId}");
}
 • Bucket je vždycky stejný, tedy "mluvii_realtime"

 • CompanyId je id společnosti

 • Measurement je kombinace jména metriky a suffixu v nastavení metrik v mluvii.

Příklad: running_sessions_demo, kde "running_sessions" je název metriky a "demo" je nastaveno v mluvii

Kam dál?

Last updated