Apple Messages for Business

Apple Messages for Business je dalším z komunikačních kanálů, které můžete obsluhovat v rámci mluvii. Pokud sekci nevidíte a chtěli byste Apple Messages for Business využívat, obraťte se na svého obchodníka nebo nám napište přes chat na našem webu.

Apple Messages for Business sezení jsou znázorněna vlastní ikonkou a operátoři je odbavují ve stejném rozhraní, podobně jako chatová sezení.

Klient i operátor si mohou zasílat textové zprávy a speciální Hero Cards. Je možné si prostřednictvím chatu zasílat také soubory, jejichž náhledy nebo alespoň jejich typ operátor vidí přímo v chatu. Video a zvukové soubory je možné rovněž přehrát přímo v mluvii.

Soubory zaslané v průběhu sezení jsou v mluvii uloženy mezi Soubory sezení a je možné se k nim dostat i po skončení sezení.

Rozsah podporovaných souborů může být omezen v případě, že se rozhodnete některé typy souborů blokovat napříč platformou mluvii.

Stejně tak paleta dostupných funkcí na straně operátora může být omezena v závislosti na konkrétním Apple zařízení a jeho operačním systému.

Operátor má možnost stejně jako u chatových sezení využívat Adresář kontaktů, má k dispozici historii dosavadní komunikace a může na závěr zadat výsledek sezení s poznámkou.

Kromě toho je možné v rámci sezení používat dostupné šablony a tagy. Probíhající sezení je možné rovněž přesměrovat na jiného operátora či skupinu operátorů.

Obnovení sezení s klientem

Nově od verze 2.82 může operátor obnovit sezení, které již bylo ukončeno.

Díky tomu je možné po delší době klientovi odpovědět například v souvislosti s řešením jeho požadavku.

Nové sezení jednoduše vyvoláte z tabulky sezení v detailu konkrétního sezení.

U sezení typu Apple Messages for Business je možné takto znovu obnovit sezení po dobu souhlasu klienta k zasílání zpráv.

Na rozdíl od Facebooku a WhatsAppu zde není časové omezení. Klient je na souhlas se zasíláním zpráv dotazován až při odstraňování konverzace z výpisu zpráv.

Last updated