Vizualizace routingu

Vizualizace routingu nám slouží k přehlednému náhledu routování všech sezení a e-mailů a to u komunikací, které proběhly v minulosti, ale i těch, které probíhají právě nyní.

Výběr námi požadovaného období je možné provést v pravém horním rohu, kde mimo jiné také můžete filtrovat, které kanály, operátory, skupiny či chatboty chcete ve vizualizaci zobrazovat. Časové období nebo volbu živého náhledu routingu je pak možné volit ve spodní části sekce vizualizace.

V levém horním rohu stránky je možné si rozkliknout legendu, díky které můžeme pak snadněji rozeznávat jednotlivé prvky vizualizace routingu (ať již členy skupiny, přiřazený routing či to, zda se jedná o telefonní hovor, nebo sezení na platformě WhatsApp, Apple apod.).

Za zmínku stojí i možnost ihned vidět přetíženou skupinu (tedy skupinu, která nemá žádné volné sloty z důvodu obsluhy sezení, nebo stavu Pryč u jednotlivých operátorů).

Přetížená skupina se zobrazuje červeně (tak jak je uvedeno v legendě). Pod legendou je možné si rozkliknout statistiky, díky kterým ihned vidíme stav operátorů, sezení či emailů.

Čekající (zatím nepřiřazené) sezení a emaily se zobrazují uvnitř kruhu vizualizace. Při kliknutí na položku je pomocí šipek znázorněno, na které operátory a skupiny jsou jednotlivá sezení a emaily routovány. Přijaté sezení či email se pak zobrazuje přímo u operátora.

Vizualizace routingu je vypínatelná funkce mluvii. Pokud sekci nevidíte a chtěli byste vizualizaci routingu využívat, obraťte se na svého obchodního zástupce mluvii nebo nám napište na chatu na našich webových stránkách

Kliknutím pravého tlačítka na myši na jednotlivé operátory, skupiny či sezení můžete nastavit to, zda se mají v zobrazení skrýt, můžete je upravit nebo se ihned dostat do detailu sezení/e-mailu.

Last updated