Ukončení sezení

Blokace klienta

Operátor může klienta v aktivním chatu zablokovat a klient tak ztratí možnost uskutečnit další chaty/hovory. Je nutné jen uvést důvod zablokování.

Zablokovat je možné také klienty komunikující přes jiný komunikační kanál, než je chat (Facebook Messenger, WhatsApp, Apple Messages for Business, VKontakte, telefon).

Zablokované klienty je možné spravovat v sekci Blacklist v administraci mluvii.

Pokud není žádoucí umožnit operátorům banovat klienty, je možné to zakázat v nastavení společnosti.

Přesměrování

Klienta je možné přesměrovat na jinou skupinu operátorů nebo konkrétního operátora, a to jak v náhledu před přijetím klienta tak kdykoliv v průběhu aktivního sezení. Pokud využíváte v rámci mluvii i chatboty

Po kliku na tlačítko Přesměrovat v horní liště se zobrazí tabulka se skupinami operátorů, které mají alespoň jednoho přihlášeného operátora. U každé skupiny jsou zobrazeny informace o počtech přihlášených, zaneprázdněných a neaktivních operátorech a velikosti fronty čekajících u operátorů a ve frontě skupiny.

Skupinu lze označit pro přesměrování jako celek, příp. rozkliknout pro výběr konkrétního operátora. Pod touto tabulkou je možné uvést poznámky k sezení pro dalšího operátora, které se u nového operátora zobrazí v záložce Klient v sekci Poznámky operátorů.

Ukončení sezení

Sezení lze ukončit tlačítkem Ukončit v horním panelu. Po potvrzení operátor vybere výsledek sezení a přidá poznámku k sezení. Případně může zaslat přepis konverzace klientovi.

Dobu na zadání výsledku a poznámky k sezení je možné omezit na úrovni nastavení skupiny. Operátorům umožňujeme v případě potřeby doplnit informace o klientovi i po jeho ukončení.

Klientovi se zároveň (v závislosti na nastavení) zobrazí výstupní (hodnotící) formulář, kde může vyjádřit spokojenost s obsluhou na chatu.

Offline formulář je zobrazen pouze v případě webchat sezení, protože ostatní komunikační kanály formuláře nepoužívají.

Last updated