Vlastní funkce WebChat balíčku

Aplikace mluvii umožňuje uživatelům definovat si vlastní funkce WebChat widgetu v rámci spouštěcích pravidel. Tato funkcionalita dává uživatelům možnost přizpůsobit si chování balíčku v kontextu jejich vlastní webové stránky.

Postup tvorby vlastní funkce je následující:

 1. konfigurace spouštěcích pravidel v administraci aplikace

 2. vložení vlastní funkce do kódu webové stránky

Pro svou jednoduchost, tak jako v jiných návodech, doporučujeme používat codepen.io. Začít můžete zde.

Nastavení spouštěcích pravidel konfiguračního balíčku

Možnost použít vlastní funkce je třeba nastavit v rámci spouštěcích pravidel. Spouštěcí pravidla umožňují vyvolat různé akce v závislosti na definovaných podmínkách (např. čas zákazníka strávený na stránkách, jazyk prohlížeče apod.) - podrobný návod naleznete zde.

Spouštěcí pravidla nyní nastavte na parametr „čas strávený na stránce“ větší než (>) 5 sekund. Jakmile se tak stane, spustí se vaše funkce. ''Název vlastní funkce musí začínat podtržítkem'' - např. ''_vlastniFunkce''. Tím máme na straně admina vše potřebné nastavené.

Vložení vlastní funkce na webové stránky

Nyní je potřeba vlastní funkci definovat a vložit do kódu webové stránky. K tomu, aby aplikace funkci rozpoznala, je nutné ji definovat jako metodu objektu $owidget, např.:

$owidget._vlastniFunkce = function() {
  // Vlastní kód funkce
}

Funkci můžeme vložit buď přímo do kódu konfiguračního balíčku - pak by kód vypadal takto:

  <script type="text/javascript">
    (function () {
     var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
     scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
     scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
      if (!owidget.isSupported) { return; }
      owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', 'navodFunkce');

      $owidget._vlastniFunkce = function() {
        // Vlastní kód funkce
      }

      owidget.connectToServer();

     };
     var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
    })();
  </script>

Nebo kdekoliv na webových stránkách. V takovém případě je však potřeba počkat na úplné nahrání webové stránky (tedy i kódu konfiguračního balíčku), nejčastěji pomocí naslouchání „load“ eventu okna prohlížeče:

window.addEventListener('load', function() {
  $owidget._vlastniFunkce = function() {
    // Vlastní kód funkce
  }
});

Jak vlastní funkci využijete, již záleží na vás.

Jednoduchým příkladem budiž zobrazení reklamního banneru v momentě, kdy je zákazník na stránkách déle než pět sekund. Příklad by vypadal např. takto:

Dalšími příklady užití mohou být situace, kdy chcete uživatelům webu zobrazit rozdílné věci na základě jazyka, na základě podstránky webu, na které se nacházejí, příp. můžete zákazníkovi ve funkci přidat i vlastní doplňující parametry.

A s použitím vlastních parametrů (přesný návod k jejich implementaci najdete zde) by vaše jednoduchá stránka měla být připravena k použití. Na základě vlastních funkcí konfiguračního balíčku umí zobrazit reklamní banner a přidat zákazníkovi parametr v případě, že se na stránkách zdržel delší dobu.

Pokud jste využili textového editoru, výsledný HTML soubor by vypadal např. takto:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      font-size: Raleway;
    }
    html, body {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .Page {
      display: flex;
      height: 100vh;
      align-items: center;
      justify-content: left;
    }
    #Banner {
      width: 100px;
      height: 80vh;
      background-color: grey;
      margin-left: 20px;
      display: none;
    }
    #Banner>p {
      writing-mode: vertical-rl;
      transform: rotate(180deg);
      font-size: 20px;
      height: 100%;
      text-align: center;
      margin: 0 auto;
    }

  </style>
</head>
<body>
  
  <div class="Page">
    <div id="Banner">
      <p>Reklamní banner</p>
    </div>
  </div>

  <script type="text/javascript">
    (function () {
     var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
     scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
     scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
      if (!owidget.isSupported) { return; }
      owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', 'navodFunkce');

      owidget.connectToServer();

     };
     var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
    })();
  </script>

  <script>
    window.addEventListener('load', function() {
      $owidget._vlastniFunkce = function() {
        const banner = document.getElementById('Banner');
        banner.style.display = 'block';
      }

      $owidget._clientUndecided = function() {
        $owidget.addCustomData('navod_undecided', true);
      }
    });

  </script>


</body>
</html>

Last updated