Template Messages

WhatsApp Template Message je formát zprávy, který můžete znovu a znovu použít k zasílání zpráv uživatelům. Chcete-li použít šablonu zprávy, musíte ji nejprve odeslat WhatsAppu ke schválení.

V okamžiku jejího odeslání klientovi se otevře 24 hodinové časové okno, které se nazývá konverzace.

Každá Template Message je vázána na konkrétní telefonní číslo, takže je nutné ji vytvořit vícekrát, pokud ji chcete používat u více telefonních čísel.

WhatsApp kontroluje a schvaluje každou šablonu zprávy zvlášť, obvykle do 48 hodin. Jakmile WhatsApp schválí vaši šablonu, můžete ji začít využívat.

V rámci WhatsApp kampaní je možné používat jen schválené formuláře (Template Messages).

  • Template messages je možné vytvářet v klientském rozhraní 360Dialog

  • Kromě několika základních typů (viz kategorizace níže) lze definovat i různé jazykové mutace

Kategorie Template messages

KategoriePopisPříklady

Utility

Utility Template Messages se používají pro:

a) konkrétní, dohodnutý požadavek

b) informování o transakci nebo k c) aktualizaci zákazníkova stavu, o probíhající transakci, včetně notifikace o realizovaných nákupech či zaslání výpisů z účtu.

"Děkujeme, vaše objednávka číslo 0021 je potvrzena."

"Připomínka: Vaše schůzka se koná v úterý ve 13:00."

"Zde je váš měsíční výpis."

"Zůstatek na vašem účtu je 5 USD, klikněte zde pro doplnění."

Authentication

Authentication Template Messages umožňují podnikům ověřovat uživatele pomocí jednorázových přístupových kódů (obvykle pomocí 4-8místných alfanumerických kódů), a to případně ve více krocích přihlašovacího procesu (např. registrace účtu, obnovení účtu apod.).

"86412 je váš bezpečnostní kód. Svůj kód nesdělujte."

"OTP je 86412 pro txn 750,00 INR u Orange Health na kartě banky xxx končící rokem yyyy. Platí do 08:38:58. OTP z bezpečnostních důvodů nesdílejte."

Marketing

Marketing Template Messages jsou nejflexibilnější - mohou obsahovat propagační akce nebo nabídky, informační aktualizace nebo výzvy k reakci/akci. Marketingová šablona je jakákoli šablona, která nespadá do kategorie Utility nebo Authentication.

"Pokud si koupíte 2 nebo více šálků kávy, dostanete slevu 5 dolarů!"

"Tady je Vinnyho pekárna a nyní jsme na WhatsApp""

"Příští pondělí budeme mít kvůli svátku zavřeno"

"Zapomněli jste něco? Schovali jsme pro vás zboží, klikněte pro odhlášení"

Pokud vytváříte Template Message s multimedia obsahem (obrázek, dokument, video), musíte po jejich synchronizaci přejít do sekce Formuláře, kde u konkrétní Template Message vyberete soubor z předem nahraných souborů tenantu.

  • maximální velikost souboru je 25 MB

  • podporované formáty souborů:

    • obrázek (.jpg, .png)

    • dokument (.pdf)

    • video (.mp4)

Až na určité zde uvedené výjimky je při odeslání Template Message vždy zahájena nová konverzace, která je zpoplatněna.

Pokud zasíláte klientovi Template message, v rámci níž klient vybírá z nabídky možností, zvolená možnost se standardně propisuje do parametru sezení. Zajímavostí je, že v případě WhatsApp kanálu se klient může vrátit k obdržené Template Message a zpětně (např. po půl roce) změnit vybranou možnost, a tím dojde k přepsání původně vybrané hodnoty.

Denní limity počtu odeslaných Template Messages

Společnost Meta omezuje počet Template Messages, které je možné z konkrétního registrovaného čísla odeslat v rámci 24 hodinového časového okna (rolling 24-hour period).

Denní limity

Započítávají se výhradně Template Messages odeslané klientům ("business initiated") mimo 24 hodinové časové okno). Jinými slovy se jedná o Template Messages odeslané mimo probíhající konverzace.

Pokud se pokusíte odeslat Template Message klientovi, který ve skutečnosti nemá účet WhatsApp, nebojte se, nebude vás to nic stát. Tato Template Message se nezapočítá do výše zmíněných "Denních limitů"!

Aktuální limit počtu odesílaných zpráv naleznete v detailu napojeného WA tel. čísla a také ve vašem WhatsApp Business Manageru.

Změny denních limitů

V závislosti na objemu odesílaných Template Message zpráv a ratingu kvality je možné se dostat z např. z 1 000 konverzací na 10 000 konverzací denně.

Aby došlo ke zvýšení limitu je nutné minimálně 2 po sobě jdoucí dny odesílat na klienty 500 Template messages denně.

V případě neverifikovaného Meta Business Manageru dochází ke zvýšení denního limitu z 250 na 1000 konverzací v případě, že se podaří z daného WhatsApp tel. čísla zahájit alespoň 1000 konverzací za období 30 dnů. V některých případech toto nemusí stačit a verifikace Meta Business Manageru je nezbytná.

Naopak klesnout na nižší úroveň je možné díky zhoršenému quality ratingu za posledních 7 dní. Rating je stanoven podle reakce příjemců na rozesílané zprávy, tzn. frekvence požadavků na blokování odesilatele či důvodů uváděných příjemci zpráv. Bližší informace naleznete zde.

Last updated