Česky
Search
K
Links
Comment on page

Podporované metody na widgetu

Následující metody umožňuji měnit a uzpůsobit si chování widgetu podle potřeby.
Podporované metody:
Pokud používáte na svém webu více instancí webchatu, je nutné před název metody pokaždé umístit jednoznačnou identifikaci každé instance: instances()[x], kde X je označení instance (0 - 9)
Např. $owidgets.instances()[1].addCustomData("smlouva", "test123");

addCustomData

Metoda slouží pro předávání hodnot z webu, které se jsou ukládány do existujících parametrů založených v mluvii. Tyto parametry je možné zpřístupnit operátorům tak, aby je viděli u každého přijatého sezení.
$owidget.addCustomData('smlouva', 'test123');

clearCustomData

Metoda je vhodná pro opačnou situaci (kdy potřebujete smazat aktuálně uloženou hodnotu z proměnné.
$owidget.clearCustomData();

openChat

Otevírá automaticky chatové okno na dané stránce.
$owidget.openChat();

closeChat

Stará se o uzavírání chatového okna.
$owidget.closeChat();

connectToServer

Slouží k načtení aktuální konfigurace widgetu. Pakliže je na serveru nalezena aktuálnější konfigurace, nahradí tu stávající. Dochází zároveň k inicializaci widgetu včetně zjišťování stavu skupin obsažených v routingu a k vyhodnocování nastavených pravidel.
$owidget.connectToServer();

getAVSupport

Metoda slouží pro zjištění, zda klientská strana je připravena pro Audio/Video sezení.
$owidget.getAVSupport();

getOperatorStatus

Zjišťuje se stav operátorů obsažených v routingu.
$owidget.getOperatorStatus();

hideCTA

Vhodné pro skrytí zobrazeného pop-upu.
$owidget.hideCTA();

init

Slouží k inicializaci scriptu na stránce. Shodou okolností jde o část scriptu WebChat balíčku, kde je vždy nutné specifikovat tzv. CompanyGUID a název WebChat balíčku.
Nezapomeňte uvést CompanyGUID, který naleznete obsažený ve scriptu WebChat balíčku.
$owidget.init("CompanyGUID", "Název balíčku");

removeCustomData

Jde o opačnou metodu k addCustomData a slouží ke smazání hodnoty proměnné.
$owidgets.instances()[1].removeCustomData("smlouva", "test123");