Externí skupiny

Jde o další sekci v rámci nastavení tenantu, která je velmi podobná základní sekci Skupiny. I zde máte možnost vytvářet, upravovat a mazat externí skupiny a v neposlední řadě přidělovat existující uživatele do externích skupin.

Tato sekce je dostupná pouze v případě kanálu IP telefonie.

Naleznete tady:

  • výchozí skupinu (Všechny kontakty)

  • ostatní existující skupiny

  • tlačítko pro vytvoření nového kontaktu

  • pole pro vyhledávání kontaktů

K sekci Externí skupiny mají přístup uživatelé s oprávněním Správce tenantu či Správce společnosti

S externími skupinami se při odbavování telefonních hovorů setkají i operátoři. Bližší detail naleznete v sekci Pro operátory.

Last updated