Česky
Search
K
Links
Comment on page

Externí skupiny

Jde o další sekci v rámci nastavení tenantu, která je velmi podobná základní sekci Skupiny. I zde máte možnost vytvářet, upravovat a mazat externí skupiny a v neposlední řadě přidělovat existující uživatele do externích skupin.
Tato sekce je dostupná pouze v případě kanálu IP telefonie.
Naleznete tady:
  • výchozí skupinu (Všechny kontakty)
  • ostatní existující skupiny
  • tlačítko pro vytvoření nového kontaktu
  • pole pro vyhledávání kontaktů
K sekci Externí skupiny mají přístup uživatelé s oprávněním Správce tenantu či Správce společnosti
S externími skupinami se při odbavování telefonních hovorů setkají i operátoři. Bližší detail naleznete v sekci Pro operátory.