Externí skupiny

Tato sekce je velmi podobná základní sekci Skupiny, ale naleznete ji pouze v případě, pokud máte aktivní kanál IP Telefonie. I zde máte možnost vytvářet, upravovat a mazat externí skupiny a v neposlední řadě přidělovat existující uživatele do externích skupin.

Naleznete zde:

  • výchozí skupinu (Všechny kontakty)

  • případné další existující skupiny

  • tlačítko pro vytvoření nového kontaktu

  • pole pro vyhledávání kontaktů

K sekci Externí skupiny mají přístup uživatelé s oprávněním Správce tenantu či Správce společnosti.

S externími skupinami se při odbavování telefonních hovorů setkají i operátoři. Bližší detail naleznete v sekci Pro operátory.

Last updated