Microsoft Bot Framework

Ukázková implementace

Na Githubu je k dispozici příklad implementace bota s integrací na mluvii

Podporované formáty Microsoft Hero Cards

V tuto chvíli mluvii podporuje následující funkcionality karet Hero Card:

Typ hero karty (contentType):

 • application/vnd.microsoft.card.hero

 • application/vnd.microsoft.card.thumbnail

Rozložení přiloh (AttachmentLayout):

 • List

 • Carousel

Chat input vlastnosti:

Integrace s mluvii

Chatbot vytvořený v Microsoft Bot Framework může s mluvii komunikovat pomocí ChannelData. Může tak například vypsat seznam dostupných operátorů nebo odeslat email od klienta.

Přiklad odeslání požadavku

private async Task ConnectToOperator(IDialogContext context)
 {
   var data = JObject.Parse(@"{ ""Activity"": ""Forward"" }");
   var act = context.MakeMessage();
   act.ChannelData = data;
   await context.PostAsync(act);
 }

Přiklad přijetí odpovědi

private async Task OnMessageRecieved(IDialogContext context, IAwaitable<IMessageActivity> result)
 {
   var activity = await result;
   if (activity.AsEventActivity() != null && activity.ChannelData != null)
   {
     var availibleOperatorsInfo =
       JsonConvert.DeserializeObject<GetAvailableOperatorsResponse>(activity.ChannelData);
     await OnAvailibleOperatorsResponse(context, availibleOperatorsInfo);
   }
 }

Identifikace kanálu mluvii

Při komunikaci s botem, se mluvii identifikuje pomocí konstantního Id mluvii_guest v poli From. Např:

"channelId": "directline"
...
"from": {
  "id": "mluvii_guest"
}
...
"conversation": {

Next steps

Zkontrolujte podporované aktivity

Last updated