WhatsApp

Představujeme vám WhatsApp. Komunikační aplikaci, kterou každý měsíc používá přes 1,5 miliardy lidí po celém světě včetně vašich zákazníků. A i s nimi se můžete spojit přes mluvii.

WhatsApp se stal nejčerstvějším přírůstkem ve světě mluvii. Z jednotného operátorského prostředí tak můžete obsluhovat požadavky vašich zákazníků stejně pohodlně jako v případě chatu, e-mailu nebo Facebook Messengeru.

Před napojením telefonního čísla do mluvii je bezpodmínečně nutné projít aktivačním procesem.

Napojení registrovaného telefonního čísla

Mezi komunikačními kanály v mluvii naleznete položku WhatsApp.

 • Zde klikněte na tlačítko Nový.

 • Následně jste přesměrováni na portál společnosti 360Dialog, kde se přihlásíte pomocí dříve vytvořeného účtu,

 • Dále vyberte konkrétní registrované telefonní číslo a výběr potvrďte.

Pouze správce společnosti je oprávněn k napojení předem registrovaných telefonních čísel!

Každé registrované WA telefonní číslo má limit 25 odeslaných zpráv za sekundu. Pokud tento limit překročíte, dojde k odpojení telefonního čísla a je nutné nás kontaktovat prostřednictvím helpdesku!

Nastavení účtu

Na úrovni telefonního čísla si nastavte routing a můžete začít odbavovat požadavky od vašich klientů.

Další informace o účtu (Adresa, web popis společnosti a logo) se nahrají automaticky z portálu společnosti 360Dialog (v ojedinělých případech tyto údaje zadáváte ručně viz dále).

Profil společnosti

 • Logo společnosti

  • nastavení na úrovni registrovaného WhatsApp telefonního čísla v mluvii

  • čtvercové logo v JPG formátu

  • minimální velikost 300x300 px

 • Název společnosti

  • nastavení na úrovni registrovaného WhatsApp telefonního čísla v mluvii

 • Popis společnosti

  • nastavení na úrovni registrovaného WhatsApp telefonního čísla v mluvii

  • maximální délka je 139 znaků

  • nastavený popis společnosti podléhá schválení ze strany společnosti Facebook

  Tlačítko "Synchronizovat šablony" slouží pro stažení nově vytvořených či upravovaných WhatsApp šablon (Template Messages).

Vždy jednou za hodinu dochází k automatické synchronizaci dostupných Template Messages. Pokud provádíte změnu existujících Templates Messages, je dobré synchronizovat zprávy ručně pomocí tlačítka!

Na záložce Vyúčtování máte možnost stáhnout si přehled všech WhatsApp zpráv odeslaných za vybraný měsíc. Odeslané zprávy nad rámec limitu (1000) jsou účtovány dodatečně. Zmíněný limit je platný bez ohledu na počet registrovaných čísel.

Kampaně

V případě, že používáte WhatsApp kampaně, zobrazí se i položka "Počet kampaňových zpráv za den", kde určíte kolik WhatsApp zpráv z denního limitu bude použito pro danou kampaň.

O velikosti denního limitu rozhoduje stav telefonního čísla, hodnocení kvality a také podle toho, jak často zahajuje společnost komunikace s unikátními zákazníky. Detailní informace naleznete zde.

Dále je uveden aktuální počet odeslaných zpráv v rámci aktuálního denního limitu zpráv. Zde například zjistíte, že probíhající kampaň se zastavila z důvodu vyčerpání limitu. Zároveň tuto informaci naleznete také na úrovni kampaně ("dosažen limit").

Last updated