Dashboards

Jedná se o vypínatelnou funkcionalitu mluvii. Pokud ji máte aktivovanou a zároveň máte oprávnění správce společnosti, můžete si všimnout nové sekce v hlavním postranním panelu (dashboardy naleznete také v detailu nastavení společnosti). Pokud byste měli o tuto funkci zájem, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce, anebo nám napište přes chat na našem webu.

Sekce Dashboards nebo také real-time statistiky vám umožní vytvářet si neomezený počet dashboardů, v rámci kterých můžete sledovat provozní data.

Jsou k dispozici 3 typy dashboardů:

 • Sezení,

 • Operátoři,

 • E-maily.

Vytvoření dashboardu

Nový dashboard si vytvoříte přes tlačítko Přidat. Vyplníte název, vyberete typ dashboardu, zvolíte si konkrétní metriky.

V případě dashboardu typu Sezení si můžete do dashboardu přidat až 10 existujících parametrů. Tyto parametry stejně jako ty základní (tenant, group, inbox, …) využijete při filtrování dat v rámci dashboardu v prostředí Grafana.

Dostupné metriky

MetrikaTyp Dashboardu

Počet nepřijatých klientů

Sezení

Počet přijatých klientů

Sezení

Počet odbavených sezení

Sezení

Počet probíhajících sezení

Sezení

Počet čekajících klientů

Sezení

Stav operátora

Operátoři

Stav kanálu operátora

Operátoři

Vytíženost operátora

Operátoři

Vytíženost skupiny

Operátoři

Sezení operátora

Operátoři

Počet zpracovaných e-mailů

E-maily

Počet nezpracovaných e-mailů

E-maily

V rámci metriky Stav operátora se zobrazují operátoři, kteří měli za poslední 1 - 5 dní jakoukoli změnu stavu.

V rámci metriky Sezení operátora můžete sledovat a) Počet přihlášených operátorů b) Počet operátorů v sezení (včetně ACW) c) Počet operátorů ve stavu Pryč d) Průměrnou délku sezení e) Dobu strávenou v současném stavu (Pryč, Online, apod.)

Známé omezení: V rámci metriky Sezení operátora se mohou zobrazovat i operátoři, kteří byli z tenantu odstraněni.

Grafana

Jedná se o prostředí, ve kterém jsou vizualizována správcem společnosti definovaná data. Je možné se sem prokliknout přímo z aplikace přes tlačítko Zobrazit. Není třeba se složitě přihlašovat a stačí kliknout na tlačítko Sign in with mluvii zobrazené na úvodní obrazovce Grafany.

 • Data se do dashboardu začnou ukládat až v momentě jeho vytvoření!

 • Pro zobrazení operátorů v některých grafech je nutné např. změnit stav operátora či komunikačního kanálu!

 • Namísto přidávání nové metriky do existujícího Dashboardu je třeba vytvořit dashboard nový!

 • V rámci metriky Operator State se zobrazují operátoři, kteří měli za posledních 1 - 5 dní jakoukoli změnu stavu.

Možnosti ovládání a editace dashboardů

V horní části detailu dashboardu jsou obsaženy parametry, podle kterých lze filtrovat zobrazená data. V závislosti na typu dashboardu se parametry mění (např. tenant, channel, source). U dashboardů typu Sezení se zobrazí i předvolené parametry definované na úrovni společnosti.

V pravém horním rohu se nachází několik důležitých ovládacích prvků:

 • Délka období (posledních 5 minut až posledních 7 dní)

 • Odzoomování zobrazeného časového období

 • Aktualizace dat (manuální nebo automatická přes tlačítko vedle)

 • Zobrazení grafů přes celou obrazovku (Kiosk mode)

Pokud si chcete nazoomovat konkrétní časový úsek v rámci grafu, stačí si nakliknout graf a táhnout myší pro výběr požadovaného úseku (např. 30 minut).

Na úrovni jednotlivých grafů je možné si zobrazit menu s dalšími možnostmi (stačí najet myší na název konkrétního grafu a kliknout na zobrazenou šipku dolů). Například přes položku Inspect a Data se zobrazí tabulka se zobrazenými daty, které je možné si stáhnout ve formě .csv souboru

Last updated