Konverzace

V této sekci se dozvíte více o konverzacích (okolnosti jejich vzniku, rozdíly mezi typy konverzací, vliv Template Messages na vznik konverzací a v neposlední řadě také způsob jejich zpoplatnění.

Komunikace zahajována operátorem či klientem je klasifikována jako koverzace. Nejčastěji se setkáte s 24hodinovým oknem pro konverzaci, které začíná v okamžiku, kdy společnost odešle jednu ze schválených Template Messages. Existuje však výjimka (72hodinové okno konverzace). Další podrobnosti naleznete níže.

24-hodinové okno pro konverzaci začíná běžet i v případě, že klient kontaktuje společnost. Tentokrát není potřeba použít Template Message. Tato konverzace je ale také zpoplatněna.

Existují ale i konverzace, které nejsou zpoplatněné. Jedná se o speciální typ konverzace iniciovaný ze strany klienta kliknutím na reklamu na Facebook stránce nebo na Instagramu. 24hodinové, ani 72hodinové okno konverzace nelze prodloužit!

Jediný způsob, jak zmíněné časové omezení překonat, je kombinovat více typů Template Messages v rámci stejné konverzace, což má za následek pouze více konverzací a vyšší náklady (viz případy použití)!

a) 24 hodinové časové okno

Jde o nejčastější případ, se kterým se setkáte. Cena konverzace závisí na typu Template Message použité pro zahájení konverzace. Pokud se rozhodnete během komunikace s klientem kombinovat více kategorií Template Messages, bude to mít za následek vyšší náklady a více zahájených konverzací (viz popsané situace v sekci Náklady).

b) 72 hodinové časové okno (placená reklama)

Společnost Meta umožňuje vytvářet placenou reklamu, která se uživatelům zobrazuje na Facebook stránce či na Instagramu společnosti. Tuto reklamu si vytváříte v rámci Meta Business Manageru pro konkrétní Facebookovou stránku. Máte možnost zvolit:

  • podobu (obrázek apod.),

  • komponenty, ze kterých bude složena,

  • použít Send Message Button (prostřednictvím kterého se klient spojí se společností přes WA),

  • cílovou skupinu,

  • rozpočet apod.

Jedná se o takzvaný "Free Entry Point". Po kliknutí na tlačítko "Send Message" nebo přes link "Send WhatsApp Message", se klient spojí se společností. V terminologii WhatsAppu jde o "Call-to-action Ad".

Jak jste si jistě všimli, na vyřešení požadavku klienta je mnohem více času. Kromě toho můžete kombinovat po tuto dobu používat různé kategorie Template Messages, aniž byste jejich střídáním iniciovali vznik nových zpoplatněných konverzací.

Od 1. března 2023 budou zdarma konverzace, které jsou započaty prostřednictvím "Free Entry Point" (Click to WhatsApp), po dobu 72 hodin namísto 24 hodin. To znamená, že pokud klient zahájí konverzaci z reklamy na Facebooku, může společnost odpovědět a poslat neomezený počet Template Messages různých kategorií (včetně marketingových) zdarma po dobu 72 hodin.

72hodinové okno pro konverzaci není jedinou výhodou. Navíc první kliknutí konkrétního klienta na zobrazenou reklamu zahájí konverzaci, která není zpoplatněna. Za tento specifický typ konverzace tedy nemusíte platit!

Dle pravidel společnosti Meta je za bezplatné považováno pouze první kliknutí klienta na danou reklamu. Každé další kliknutí na stejnou reklamu stejným klientem je již zpoplatněno!

Pokud se rozhodnete kombinovat více kategorií Template Messages, bude to znamenat více nákladů, protože bude docházet k vytváření více konverzací (viz Případy použití).

Last updated