WebChat

Zobrazení rich linků v chatu

Pro zobrazení richlinku zaslaného během chatu mluvii využívá následující 3 zdroje:

  • Opengraph

  • Twitter cards

  • titulek a favicon z hlavičky webu (v případě, že nejde použít nic z předchozího)

Může se také stát, že se odešle samotný link bez dodatečných informací.

Opengraph

Opengraph protokol definuje následující hodnoty:

- og:url
- og:title
- og:description
- og:image

Twitter Cards

Mluvii využívá následující hodnoty:

- twitter:image
- twitter:title
- twitter:description
- twitter:domain

Pokud vaši operátoři při komunikaci s klienty kopírují linky z prohlížeče Microsoft Edge, které pak vkládají do chatového pole mluvii (v prohlížeči Google Chrome), je potřeba provést drobnou změnu nastavení v Microsoft Edgi (viz screenshot):

Last updated