Šablony

Šablony jsou předpřipravené zprávy, které může operátor používat k usnadnění konverzace s klientem. Používat je můžete jako v chatové tak e-mailové komunikaci. Typicky se v šablonách mohou objevit odpovědi na časté dotazy klientů. Uživatelé s rolí Administrátor mohou vytvářet společné šablony pro všechny operátory v tenantu. Operátoři si mohou vytvořit šablony pouze pro sebe.

Vytvoření šablony

Šablonu vytvoříte kliknutím na tlačítko „Přidat”. Otevře se vám postranní panel, kde vyplníte název šablony. Šablonu můžete zařadit do složky nebo ji nechat samostatně. Vyplňte text šablony a uložte.

Ke každé šabloně můžete také přiřadit zkratku pro přednastavené zprávy. Operátoři pak mohou zprávy vyhledat v chatu pomocí znaku #, zprávu vybrat a odeslat do chatu nebo vložit do e-mailu.

Pokud při psaní šablony nevíte, jestli nebo do jaké složky ji budete chtít zařadit, můžete to udělat kdykoliv potom. Stačí u vybrané šablony vytvořit nebo vybrat konkrétní složku a šablonu tak přeřadit.

Složky šablon jsou v základním nastavení viditelné pro všechny skupiny. Pomocí ikonky () ale můžete upravit viditelnost složky jen pro vybrané skupiny.

Při použití šablon v rámci komunikačních kanálů WhatsApp, Facebook Messenger a Apple Messages for Business není možné přímo odesílat šablony do chatu s klientem. Je nutné je vložit do textového pole, kde si operátor nejprve zkontroluje podobu odeslané zprávy a následně ji odešle do chatu. Je to způsobeno tím, že komunikační kanály třetích stran přistupují k vykreslování linků jinak.

Last updated