Parametry

Když je klient na webu delší dobu, můžete třeba předpokládat, že se nedokáže rozhodnout, jaký produkt si vybrat. Aby o tom operátoři měli informaci, můžete přidat vlastní parametr v momentě, kdy se nachází na stránce déle než určený čas.

V nastavení spouštěcích pravidel v administraci aplikace vytvoříte nové pravidlo. Využijete parametr „čas strávený na stránkách“ a to větší než 120 sekund. V ten moment spustíte funkci s názvem „_clientUndecided.“

V sekci Aplikace také musíte nastavit nový parametr a nazvěte ho např. „navod_undecided“. Ta se poté zobrazí ve frontě čekajících i po přijetí operátorem.

Do „load“ event listeneru na vašem webu vložíte novou funkci jako metodu objektu $owidget, ve které nastavíte parametr:

$owidget._clientUndecided = function() {
  $owidget.addCustomData('navod_undecided', true);
}

Postup jak na to

Nejprve je třeba definovat parametr v aplikaci. Přejděte tedy do Nastavení -> Aplikace -> Parametry -> a poté vyberte možnost Přidat.

Vytvořte název a značku parametru - bude se zobrazovat operátorům - a uložte. Poté přidejte funkci do kódu widgetu $owidget.addCustomData(NÁZEV PARAMETRU , HODNOTA PARAMETRU);

V aplikaci jsou dva druhy parametrů:

 • Predefined:

  • URL stránky

  • Widget

  • Klientovo jméno

  • Klientovo tel. číslo apod.

 • Vlastní parametry (vytváříte je sami)

Důrazně doporučujeme vyhnout se odesílání prázdných hodnot (null) do parametrů v mluvii! Uložení prázdných hodnot způsobí chybu a také zabrání inicializaci skriptu na stránce!!!

Pokud potřebujete vždy odeslat hodnotu "null", použijte např. znak "-".

Jestliže chcete mezi parametry probíhajících sezení zobrazovat např. prolink na záznam klienta v externím CRM systému, doporučujeme k tomu použít REST API. Aplikace detekuje URL odkaz a vykreslí jej na straně operátora mezi ostatními parametry sezení.

Last updated