Sdílení

Tato funkce jsou k dispozici v horní části záložky Sdílení.

Nabídka podporovaných formátů souboru může být omezena dle nastavení v administraci mluvii. Toto omezení ovlivňuje možnosti sdílení i zasílání souborů do chatu (platí pro klienta i operátora). Pokud vás tato možnost zajímá, neváhejte kontaktovat technickou podporu mluvii.

Sdílení souborů

Soubory

Při kliku na položku Sdílení se zobrazí možnosti sdílení souborů. V levé části záložky se nachází seznam souborů již nahraných v aplikaci (ať již přímým nahráním popsaným níže, nebo přes administrátorské rozhraní). V tomto seznamu lze i vyhledávat.

V pravé části záložky je možné nahrát soubor z počítače operátora do aplikace a také přidat odkaz na video, které je možné stejně jako soubor, s klientem sdílet. Po nahrání se soubor nebo odkaz objeví v souborech sezení.

Po kliknutí na některou z položek seznamu se zobrazí náhled souboru, nebo jeho ikonka. Soubor/video lze poslat do chatu nebo jej začít sdílet. Pokud je soubor dokument, excelová tabulka apod., je pro sdílení nutné jej nejdříve zkonvertovat do podoby obrázku.

V režimu Sdílení obrázek vidí operátor i klient. Aplikace umožňuje obraz:

  • zoomovat,

  • otáčet,

  • kreslit do něj (může operátor i klient - nakreslené obrazce jsou zobrazeny odlišnou barvou)

  • případně obrázek poslat do chatu bez kreseb nebo s kresbami (ikonka fotoaparátu).

Klient má možnost rozšířit si plochu pro sdílení souborů kliknutím na boční tlačítko "Skrýt/Zobrazit". V závislosti na tom je na straně klienta skryto, či zobrazeno okno s chatem.

Video

V případě sdílení videa vidí operátor i klient video synchronně. Pokud operátor video pozastaví nebo jej přetočí, změny se v reálném čase projeví i u klienta. Klient může video pozastavit, ale ne přetáčet.

Sdílet lze i více souborů najednou (ikona + v pravé dolní části záložky).

Sdílení operátorovy obrazovky

Pro kliknutí na tlačítko Moje obrazovka se zobrazí nové dialogové okno s možností zvolit si, zda chce operátor sdílet celou obrazovku, nebo konkrétní okno aplikace.

Po potvrzení klient uvidí operátorovu obrazovku, či okno aplikace v reálném čase.

Sdílení klientovy obrazovky

Po kliku operátora na položku Klientova obrazovka se klientovi zobrazí dialogové okno pro sdílení jeho obrazovky, kde může vybrat obrazovku, nebo konkrétní okno aplikace ke sdílení.

Po potvrzení operátor uvidí klientovu obrazovku, či okno aplikace v reálném čase.

Sdílení screenshotu obrazovky operátora

Operátor může s klientem sdílet aktuální screenshot své obrazovky či konkrétního okna aplikace. Možnosti sdílení jsou stejné jako u sdílení souborů (zoom, zaslání do chatu, kreslení).

Sdílení souborů klienta

Operátor může vyzvat klienta ke sdílení souborů. Klientovi se v ten moment zobrazí nové dialogové okno s možnostmi nahrání souboru. Aplikace klientovi umožňuje nahrát soubor přímo z jeho počítače nebo z mobilu přes QR čtečku nebo zkrácenou URL adresu.

Po nahrání souboru se soubor nasdílí obdobně jako operátorovi a uloží se do seznamu souborů u operátora. Operátor má také možnost tento soubor stáhnout na disk svého PC.

Last updated