Zpoplatnění WhatsAppu

Kromě licenčních poplatků náklady na WhatsApp kanál závisí na:

  • počtu registrovaných telefonních čísel WhatsApp a

  • počtu konverzací iniciovaných buď klientem, nebo společností.

Každá konverzace (s výjimkou Free Conversation balíčku) je zpoplatněna na základě ceníku společnosti Meta.

Ceník WhatsApp konverzací platný k 1. 6. 2023

Typ konverzaceCenaKategorie

Marketing

0,0712€

Společnost

Utility

0,0512€

Společnost

Authentication

0,0461€

Společnost

Service

0,0207€

Klient

Marketing, Utility a Authentication konverzace vznikají odesláním Template Message ze strany společnosti. Service konverzace vzniká v případě zahájení ze strany klienta (klient odešle zprávu).

Kalkulace měsíčních nákladů za konverzace

Spočítejte si vaše předpokládáné měsíční náklady pomocí naší kalkulačky:

Zpoplatnění jednotlivých typů konverzací se může v čase měnit, proto aktuálně platné ceny najdete vždy zde.

"Free Conversation" balíček

Každá společnost (společnost používá mluvii jako platformu pro interakci s klienty prostřednictvím WhatsAppu) má měsíčně k dispozici balíček 1000 konverzací (iniciovaných výhradně klienty) zdarma.

Společnost má k dispozici 1000 bezplatných konverzací bez ohledu na počet registrovaných WhatsApp čísel.

Ceny za jednotlivé konverzace se mohou lišit v závislosti na typu konverzace.

Část nákladů za konverzace můžete ušetřit prostřednictvím reklam zobrazovaných na Facebook stránce nebo Instagramu. Jejich prostřednictvím se s vámi mohou spojit klienti. Další výhodou je možnost kombinovat více kategorií Template Messages, aniž by všechny byly zpoplatněny.

Pro lepší pochopení si prohlédněte níže uvedené reálné situace!

Případy užití

a) Pouze jedna kategorie Template Messages v rámci konverzace

  1. Například v pondělí v 9:00 ráno společnost odešle Utility Template Message.

  2. V tu chvíli započne 24hodinové okno konverzace, která trvá do úterý v 9:00 hodin ráno.

Výsledek: Během 24 hodin je možné odesílat libovolný počet šablon typu Utility, aniž by byly zahájeny a zpoplatněny další konverzace.

b) Více kategorií Template Messages v rámci konverzace

  1. Například v pondělí v 9:00 ráno společnost odešle Template Messages typu Utility. Tato šablona iniciuje 24hodinové okno konverzace.

  2. V 11:00 společnost odešle šablonu typu Marketing.

Výsledek: Marketing šablona způsobí zrušení konverzace typu Utility a zahájí novou konverzaci typu Marketing. V tomto okamžiku se také vynuluje 24hodinové okno konverzace. V důsledku toho podnik zaplatí za 2 konverzace místo jedné!

c) Kombinace 2 konkrétních kategorií Template Messages

Šablona otevře konverzační okno 24 h stejného druhu zpráv.

  1. Pokud odešlete Marketing Template Message,

  2. následně Utility Template Messages

  3. a poté druhou Marketing Template Message,

Výsledek: Bude vám účtována jedna Marketing a jedna Utility konverzace. V rámci 24h můžete odeslat libovolný počet Template Messages typu Marketing a Utility.

d) Použití Template Message, která obsahuje komponenty 2 kategorií Template Messages

Můžete například vytvořit Template Message, která kombinuje komponenty Utility a Marketing kategorií.

Platí obecné pravidlo, že každá template message, která obsahuje alespoň 1 komponentu z Marketing template message je automaticky klasifikována jako Marketingová Template Message!

Last updated