Česky
Search
K
Links
Comment on page

Soubory

V této části se dozvíte podrobnosti o whitelistovaných typech souborů, maximální velikosti souborů používaných v rámci sezení či v e-mailech a v neposlední řadě je na konci uvedena délka ukládání souborů v rámci mluvii.

Seznam whitelistovaných příloh

Na základě zkušeností našich stávajících zákazníků jsme shromáždili nejčastější typy souborů a každý z nich prověřili kvůli možným bezpečnostním rizikům.
Seznam podporovaných formátů (extensions).
Office = [
".doc", ".docx", ".xls", ".xlsx", ".ppt", ".pptx", ".odt", ".ods", ".odp", ".txt"
];
Image = [
".png", ".gif", ".bmp", ".jpg", ".jpeg", ".jpe", ".jif", ".jfif", ".jfi"
];
Pdf = [
".pdf"
];
VideoUrl = [
".mp4url", ".videourl"
];
YoutubeUrl = [
".youtube"
];
Video = [
".mp4"
];
Audio = [
".mp3", ".m4a", ".aac", ".oga", ".flac", ".wav", ".pcm", ".aiff"
];

Maximální velikost souboru

Sezení

Jednotlivý soubor má limit 25 MB.

E-maily

Součet souborů pro odeslání má limit 10 MB. Při přijímání e-mailů má každý soubor limit 25 MB.

Standardní doba uchovávání souborů v mluvii

V rámci mluvii je uchováváno několik typů souborů. Zde naleznete standardní dobu jejich uchování:
Typ souboru
Doba uchování
Společné soubory tenantu (nastavení v ui)
neomezeně
Moje soubory (nastavení v ui)
neomezeně
Soubory nahrané do sezení a sdílené operátorem
2 roky
Soubory nahrané do sezení a sdílené klientem
2 roky
Nahrávky sezení (bez ohledu na komunikační kanál)
1 rok
Soubory nahrané do offline formuláře klientem
1 rok
Objem uchovávaných nahrávek (telefonních hovorů) je omezen do výše 25 000 minut (přibližně 417 hodin).
Uchování telefonních nahrávek nad rámec limitu a uchování Audio/Video nahrávek bude předmětem individuálního nacenění.
Průměrná velikost A/V nahrávky je při nízkém rozlišení cca 2 MB/minutu a 3,25 MB/minutu při vysokém rozlišení.
Last modified 1d ago