2.30

Release 2.30

Nasazeno: 17. 9. 2019

Novinky v mluvii

1) Vložení přednastavených šablon do e-mailu

Při psaní e-mailu máte nově možnost použít předpřipravenou šablonu podobně jako jste zvyklí u chatu. Můžete tak ještě rychleji reagovat na požadavky vašich klientů. V nastavení u konkrétní šablony jen zaškrtnete, zda chcete šablonu používat pro e-mail, chat nebo obojí. Při psaní zprávy následně operátor stiskne ikonu pro vložení šablony a pokračuje obdobně jako při vkládání souboru nebo šablonu vloží pomocí zkratky Ctrl+Alt+X.

2) Automatické vložení podpisu do e-mailu

Každý uživatel má možnost definovat si formát vlastního podpisu, který se bude vkládat do odeslaných e-mailů. Podpis přidáte jednoduše v nastavení svého profilu. Tuto možnost může také definovat administrátor pro jednotlivé operátory v sekci uživatelé. Pokud je uživatel aktivní ve více tenantech, lze nastavit podpis pro každý tenant zvlášť.

3) Odeslání automatické zprávy po přijetí e-mailu

Na základě vaší zpětné vazby jsme přidali možnost nastavit si automatickou odpověď na příchozí e-maily. Znění automatické zprávy můžete definovat v nastavení jednotlivých schránek. Operátor i administrátor následně v náhledu vlákna vidí, že zpráva byla klientovi odeslána.

4) Rozšíření editoru offline formulářů a možnost vložení přílohy

Rozšířili jsme editor offline formulářů o přidání pole pro vložení přílohy. Můžete tak vytvořit formulář, ve kterém vám klienti mimo popis požadavku také zašlou potřebné dokumenty týkající se požadavku.

5) Volba pro vypnutí funkce Fallback v routingu.

Nově můžete vypnout funkci Fallback. V případě, že klient nesplní routingová pravidla pro žádnou dostupnou skupinu v routingu, bude přesměrován na offline formulář. Například, když klient zvolí možnost “hovořit s živým operátorem” a žádní operátoři nejsou online, nebude klient přesměrován na chatbota, ale rovnou do offline formuláře.

Drobné úpravy v aplikaci:

  • Znemožnili jsme rozšířením prohlížeče informovat odesílatele a stavu zaslaného e-mailu.

  • Rozšířili jsme tabulku Operátorů o informaci a dostupnosti jednotlivých operátorů dle kanálů.

  • Optimalizovali jsme spotřebu mobilních dat klientů při A/V sezení.

  • Operátor se dozví, pokud se klient odpojí od internetu během sezení.

  • Opravili jsme chybu, kdy dva operátoři mohli přijmout jedno sezení.

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)

Last updated