Návody

 1. Zakázat input chatu

 2. Doporučené akce

Zakázat input chatu

Chatbot může zakázat input klientského chatu pomocí input hints. Pokud poslední aktivita z chatbotu obsahuje "inputHint": "ignoringInput", input bude deaktivován.

Doporučené akce

Chatbot může pomocí této funkce, známé jako suggested actions typu imBack, zcela skrýt chatový input klienta.

Stačí přidat následující kód do aktivity, kde se očekává nějaká akce od klienta:

"suggestedActions": {
  "actions": [
    {
      "type": "imBack",
      "title": "Eat",
      "value": "client_eat"
    },
    {
      "type": "imBack",
      "title": "Drink",
      "value": "client_drink"
    },
    {
      "type": "imBack",
      "title": "Sleep",
      "value": "client_sleep"
    },
    {
      "type": "imBack",
      "title": "Repeat",
      "value": "client_repeat",
      "image": "img link"
    }
 ]
}

Jak to vypadá pro klienta:

Last updated