Šifrování

Zašifrování pomocí certifikátu bez HMAC

 1. krok - Máte požadovaná data v JSON Stringu

 2. krok - Převedete JSON String do UTF8 Byte array

 3. krok - UTF8 Byte array zašifrujete do PKCS7 Envelope pomocí veřejného klíče (Certifikát ke stažení zde)

 4. krok - Získaný Byte array převedete do Base64

  //Kroky 3 a 4
  public static string EncryptByteArray(byte[] plainTextPayload, Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate cert)
    {

      var random = new Org.BouncyCastle.Security.SecureRandom();
      var generator = new Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedDataGenerator(random);

      generator.AddKeyTransRecipient(cert);

      var envelopedData = generator.Generate(new Org.BouncyCastle.Cms.CmsProcessableByteArray(plainTextPayload), Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedGenerator.Aes256Cbc);
      return Convert.ToBase64String(envelopedData.GetEncoded());
    }

5. krok - Výsledný Base64 String vložím do widgetu pomocí metody setProtectedData(Base64String)

owidget.setProtectedData(Base64String);

Zašifrování pomocí certifikátu s HMAC

 1. krok - Kontaktujte mluvii a vyžádejte si base64string HMAC klíč pro svoji společnost / Pošlete mluvii base64string HMAC klíč pro svoji společnost

 2. krok - Máte požadovaná data v JSON Stringu

 3. krok - Převedete JSON String do UTF8 Byte array

 4. krok - UTF8 Byte array zašifrujete do PKCS7 Envelope pomocí veřejného klíče (Certifikát ke stažení zde)

 5. krok - Získaný Byte array převedete do Base64

  // Kroky 4 a 5
  public static string EncryptByteArray(byte[] plainTextPayload, Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate cert)
    {

      var random = new Org.BouncyCastle.Security.SecureRandom();
      var generator = new Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedDataGenerator(random);

      generator.AddKeyTransRecipient(cert);

      var envelopedData = generator.Generate(new Org.BouncyCastle.Cms.CmsProcessableByteArray(plainTextPayload), Org.BouncyCastle.Cms.CmsEnvelopedGenerator.Aes256Cbc);
      return Convert.ToBase64String(envelopedData.GetEncoded());
    }

4. krok - Pomocí klíče zahašuji byte array z kroku 3

  public static string ComputeAuthentication(byte[] plainTextPayload, string base64Hmac)
    {
      var key = Convert.FromBase64String(base64Hmac);

      var hmac = new Org.BouncyCastle.Crypto.Macs.HMac(new Org.BouncyCastle.Crypto.Digests.Sha256Digest());
      var result = new byte[hmac.GetMacSize()];

      hmac.Init(new Org.BouncyCastle.Crypto.Parameters.KeyParameter(key));
      hmac.BlockUpdate(plainTextPayload, 0, plainTextPayload.Length);
      hmac.DoFinal(result, 0);

      return Convert.ToBase64String(result);
    }

5. krok - Výsledné base64Stringy vložím do widgetu pomocí metody setProtectedData(Base64String)

owidget.setProtectedData(Base64String,ComputedBase64Hmac);

Last updated