Česky
Search
⌃K
Links

Existující metriky

Přehled existujících metrik

Tento přehled je pouze základ pro "measurement" pole pro dotazy. Dále je nutno uvést podržítko a suffix z nastavení v mluvii.
Název metriky
Popis
abandoned_guest
klienti kteří nebyli odbaveni
accepted_guest
přijatí klienti
operator_state
stavy operátora
operator_channel_state
zapnuté/vypnuté kanály
processed_session
zpracovaná sezení
running_sessions
probíhající sezení
waiting_guests
klienti čekající ve frontě
operator_state
klienti čekající ve frontě
processed_email
zpracované e-maily
unprocessed_emails
nezpracované e-maily

Kam dál?