Existující metriky

Přehled existujících metrik

Tento přehled je pouze základ pro "measurement" pole pro dotazy. Dále je nutno uvést podržítko a suffix z nastavení v mluvii.

Název metrikyPopis

abandoned_guest

klienti kteří nebyli odbaveni

accepted_guest

přijatí klienti

operator_state

stavy operátora

operator_channel_state

zapnuté/vypnuté kanály

processed_session

zpracovaná sezení

running_sessions

probíhající sezení

waiting_guests

klienti čekající ve frontě

operator_state

klienti čekající ve frontě

processed_email

zpracované e-maily

unprocessed_emails

nezpracované e-maily

Kam dál?

Last updated