Webhooky

Kategorie Eventů

Sezení

Níže uvedený diagram popisuje veškeré události v rámci životního cyklu sezení od jeho vzniku až po ukončení. K přesměrování sezení na jiného operátora nemusí dojít a je uvedeno pouze pro úplnost.

UdálostČas

SessionCreated

"2024-05-02T08:58:58:888364+02:00"

SessionStarted

"2024-05-02T08:58:58:888364+02:00"

SessionOperatorJoined

"2024-05-02T08:59:18:467643+02:00"

SessionForwarded (volitelně)

"2024-05-02T09:02:26:568252+02:00"

SessionEnded

"2024-05-02T09:13:07:965191+02:00"

SessionOperatorLeft

"2024-05-02T09:13:07:965191+02:00"

SessionOperatorConcluded

"2024-05-02T09:15:50:838056+02:00"

SessionCreated

V tenantu byla vytvořeno nové sezení a událost se zaloguje ještě před přijetím sezení ze strany operátora či chatbota.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

channel

string

source

string

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionCreated",
 "data": {
  "id": 7371450,
  "tenantId": 62,
  "channel": "Phone",
  "source": "OutgoingCall"
 }
}

SessionStarted

Sezení začalo (např. klient vstoupil do fronty a hledá se pro něho volný operátor). Toto se týká všech kanálů v mluvii. S klientem může v sezení také komunikovat chatbot.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

channel

string

source

string

started

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionStarted",
 "data": {
  "id": 7371450,
  "tenantId": 62,
  "channel": "Phone",
  "source": "OutgoingCall",
  "started": "2024-05-02T16:05:24.454661+02:00"
 }
}

SessionOperatorJoined

Děje se v momentě připojení operátora do sezení. Např. hned na začátku (po SessionCreated). Platí, že pro každého operátora v sezení se zaloguje vlastní událost.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

userId

number

2710

channel

string

source

string

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionOperatorJoined",
 "data": {
  "id": 7371450,
  "tenantId": 62,
  "userId": 4,
  "channel": "Phone",
  "source": "OutgoingCall",
  "time": "2024-05-02T16:05:24.454661+02:00"
 }
}

SessionForwarded

Sezení bylo přesměrováno. V tomto případě nejsou k dispozici žádné detaily jako je tomu v případě SessionActivitySessionForwarded.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

channel

string

source

string

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

userId

number

2710

operatorGroupId

number

7299

V odpovědi se může objevit "userId", "operatorGroupId", nebo "chatbotId" podle toho, na jaký cíl operátor přepojuje.

Ukázkový JSON
{
 "eventType": "SessionForwarded",
 "data": {
  "id": 7373420,
  "tenantId": 62,
  "channel": "Chat",
  "source": "Default",
  "time": "2024-05-03T09:41:31.257306+02:00",
  "userId": null,
  "operatorGroupId": 7299,
  "chatbotId": null
 }
}

SessionEnded

Sezení bylo ukončeno.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

channel

string

source

string

started

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

ended

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionEnded",
 "data": {
  "id": 7363963,
  "tenantId": 62,
  "channel": "Chat",
  "source": "Default",
  "started": "2024-04-30T13:32:31.105138+02:00",
  "ended": "2024-05-02T15:34:12.871976+02:00"
 }
}

SessionOperatorLeft

Jakmile operátor ukončí sezení (klikne na tlačítko "Ukončit"). Následně se dostane do ACW stavu.

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

userId

number

2710

channel

string

source

string

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Pokud je v sezení aktivních více operátorů, pouze u jednoho z nich se zaloguje SessionOperatorLeft. Pro ostatní se zaloguje event SessionOperatorConcluded.

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionOperatorLeft",
 "data": {
  "id": 7371193,
  "tenantId": 62,
  "userId": 4301,
  "channel": "AV",
  "source": "Invitation",
  "time": "2024-05-02T15:32:52.539588+02:00"
 }
}

SessionOperatorConcluded

Děje se v momentě, kdy je automaticky/manuálně ukončeno ACW. Pak také v případě, kdy je sezení přesměrováno z operátora na další cíl (operátora/skupinu/chatbota/externí tel. číslo).

ParametrHodnotaPříklad

id

number

7293902

tenantId

number

62

userId

number

2710

channel

string

source

string

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionOperatorConcluded",
 "data": {
  "id": 7429963,
  "tenantId": 62,
  "userId": 2710,
  "channel": "Chat",
  "source": "Default",
  "time": "2024-05-20T14:46:29.969234+02:00"
 }
}

Aktivity v Sezení

SessionActivityAutoActivity

Událost se loguje s každou automatickou zprávou v sezení. Může se jednat např. o automatickou zprávu zaslanou z důvodu neaktivity klienta či zaneprázdněním operátora, který odbavuje více interakcí najednou.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

activityId

number

50878507

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

AutoActivity

text

string

"Jsme stále ve spojení?"

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityAutoActivity",
 "data": {
  "sessionId": 7380342,
  "activityId": 50878507,
  "time": "2024-05-06T08:31:13.722852+02:00",
  "type": "AutoActivity",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": null,
  "text": "<p>zpráva</p>",
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityAvResponse

Spustí se při reakci uživatele na pokus o AV spojení.

VlastnostHodnotaPříklad

sessionId

number

7361303

operatorId

number

2710

response

Přijato

Pokud klient přijme pozvánku do A/V hovoru, vrátí Public API hodnotu "Accepted" a v opačném případě "RejectedUser".

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityAvResponse",
 "data": {
  "sessionId": 7404708,
  "operatorId": 2710,
  "response": "Accepted",
  "time": "2024-05-13T11:22:23.653014+02:00"
 }
}

SessionActivityAvRequest

Událost zachycuje okamžik, kdy operátor povyšuje webchat na Audio/Video hovor. Operátor v rozhraní kliká na záložku "Volat", vstupuje do A/V místnosti a přizve klienta.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

userId

number

4555

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityAvRequest",
 "data": {
  "sessionId": 7375793,
  "operatorId": 2710,
  "time": "2024-05-03T13:54:49.450758+02:00"
 }
}

SessionActivityAvTerminated

Děje se v případě, že operátor ukončí A/V hovor a dále pokračuje jen v textové komunikaci. Operátor kliká na tlačítko "Odpojit klienta" nebo křížkem v rohu A/V bladu.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

userId

number

4555

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityAvTerminated",
 "data": {
  "sessionId": 7375793,
  "operatorId": 2710,
  "time": "2024-05-03T13:57:03.140972+02:00"
 }
}

SessionActivityCallScript

Děje se vždy při navolávání každého kontaktu v rámci kampaně, kde je CallScript nastaven. CallScript nemusí být potvrzen operátorem.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

CallScript

callscript

array

struktura formuláře

Webhook je doručen v okamžiku přijetí kampaňového sezení klientem.

Struktura formuláře:

[

{"inputType": "RichText",

"label": "<p>byt</p>", "ordinal": 1

},

{"inputType": "Text",

"label": "dispozice",

"key": "Dispozice",

"required": true,

"ordinal": 2

},

{"InputType": "Radio",

"label": "centrum", "key": "somethingelse",

"required": true, "ordinal": 3,

"choiceOptions":[

{"value": "ano",

"label": "ano"},

{"value": "ne",

"label": "ne"}]

}

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityCallScript",
 "data": {
  "sessionId": 7383104,
  "activityId": 50894607,
  "time": "2024-05-06T13:46:07.605708+02:00",
  "type": "CallScript",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": [
   {
    "inputType": "RichText",
    "label": "<p>Dobrý den, pane XXX</p>",
    "ordinal": 1
   },
   {
    "inputType": "Text",
    "label": "Dispozice",
    "key": "dispozice",
    "required": true,
    "ordinal": 2
   },
   {
    "inputType": "Radio",
    "label": "zvíře",
    "key": "somethingelse",
    "required": true,
    "ordinal": 3,
    "choiceOptions": [
     {
      "value": "kočka",
      "label": "kočka"
     }
    ]
   },
   {
    "inputType": "Radio",
    "label": "dfdfdfdfsdf",
    "key": "ujasnění",
    "required": true,
    "ordinal": 4,
    "choiceOptions": [
     {
      "value": "ano",
      "label": "ano"
     }
    ]
   }
  ],
  "client": null,
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": "afebe607-a007-489d-ba03-dd9deaa17f8d",
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityCallScriptSubmission

V sezení je operátorem potvrzen nastavený CallScript. CallScript se využívá pouze u telefonních kampaní.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

CallScriptSubmission

client

string

Guest

Webhook je doručen, jakmile skončí ACW sezení.

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityCallScriptSubmission",
 "data": {
  "sessionId": 7383014,
  "activityId": 50894089,
  "time": "2024-05-06T13:37:57.649363+02:00",
  "type": "CallScriptSubmission",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "Guest",
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityCobrowsingStarted

V sezení byl zahájen cobrowsing a klient odsouhlasil žádost od operátora.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

activityId

number

49717950

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

SessionActivityCobrowsingStarted

client

string

Guest

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityCobrowsingStarted",
 "data": {
  "sessionId": 7383263,
  "activityId": 50895810,
  "time": "2024-05-06T14:10:19.928721+02:00",
  "type": "CobrowsingStarted",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "Guest",
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityExternalMessage

Může se jednat o úvodní zprávu nastavenou na úrovni Facebook stránky, nebo o zprávy odesílané klientovi mimo aplikaci mluvii (přes Facebook Messenger).

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

activityId

number

49717950

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

ExternalMessage

text

string

odpověď z Facebooku

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityExternalMessage",
 "data": {
  "sessionId": 7369378,
  "activityId": 50896981,
  "time": "2024-05-06T14:33:06.262+02:00",
  "type": "ExternalMessage",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": null,
  "text": "Dobrý den",
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityHeroCard

Během sezení byla odeslána HeroCard.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7215873

activityId

number

49717950

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

HeroCard

heroCard

array

struktura HeroCard

client

string

User

Struktura HeroCard

[

{"inputType": "RichText",

"label": "<p>byt</p>", "ordinal": 1

},

{"inputType": "Text",

"label": "dispozice",

"key": "Dispozice",

"required": true,

"ordinal": 2

},

{"InputType": "Radio",

"label": "centrum", "key": "somethingelse",

"required": true, "ordinal": 3,

"choiceOptions":[

{"value": "ano",

"label": "ano"},

{"value": "ne",

"label": "ne"}]

}

Parametr "client" může nabývat hodnot (User, Chatbot). V závislosti na tom je vyplněna také hodnota parametru "userId", nebo "chatbotId".

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityHeroCard",
 "data": {
  "sessionId": 7383497,
  "activityId": 50897242,
  "time": "2024-05-06T14:37:20.236594+02:00",
  "type": "HeroCard",
  "heroCard": [
   {
    "inputType": "RichText",
    "label": "<p>Prosím, zadejte své kontaktní údaje.</p>",
    "ordinal": 1
   },
   {
    "inputType": "Text",
    "label": "Jméno",
    "key": "oo1_guest_ident",
    "required": true,
    "ordinal": 2
   },
   {
    "inputType": "Text",
    "label": "E-mail",
    "key": "oo1_guest_email",
    "required": true,
    "ordinal": 3
   },
   {
    "inputType": "Text",
    "label": "Telefon",
    "key": "oo1_guest_phone",
    "required": false,
    "ordinal": 4
   },
   {
    "inputType": "Confirmation",
    "label": "Confirm label",
    "ordinal": 5
   }
  ],
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "Chatbot",
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": 329,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": "e5e7d280-9d29-4668-ae92-2dd27a8902cf",
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityHeroCardSubmission

Zaloguje se při potvrzení/zrušení (submitted/cancelled) HeroCard.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

originalFormID

number

3371

result

submitted

submittedByClient

bool

true

params

string

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

Parametr originalFormID označuje id existující HeroCard v mluvii.

V params jsou uloženy parametry použité v dané HeroCard společně se zadanými hodnotami (např. "oo1_guest_email", "oo1_guest_ident", "oo1_guest_phone").

Existují i případy, kdy HeroCard potvrdí operátor místo klienta. V takovém případě se uloží do parametru "submittedByClient" hodnota false.

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityHeroCardSubmission",
 "data": {
  "sessionId": 7383497,
  "result": "Submitted",
  "originalFormID": 2273,
  "submittedByClient": false,
  "params": {
   "barva": "Červená",
   "model": "Focus",
   "palivo": "Benzín",
   "oo1_guest_ident": "Zbyněk Hostaš",
   "značka": "Volkswagen",
   "číslo ŘP": "ddd"
  },
  "time": "2024-05-06T14:44:07.799984+02:00"
 }
}

SessionActivityChatToMail

Vyskytuje se v momentě, kdy klient zadá ve Výstupním formuláři e-mail a zašle si přepis, případně zašle přepis operátor.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

activityId

number

50108494

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

ChatToMail

client

string

Guest

Do parametru "client" se uloží hodnota Guest, pokud si přepis sezení pošle sám klient. Nebo se použíje hodnota User a parametr „userID", které je vyplněné pouze v případě, že iniciátorem akce je operátor.

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityChatToMail",
 "data": {
  "sessionId": 7383497,
  "activityId": 50897938,
  "time": "2024-05-06T14:49:23.808642+02:00",
  "type": "ChatToMail",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "User",
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": 2710,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityLastFarewellMessage

Zaloguje se v případě, že je sezení automaticky ukončeno po 24 hodinách čekání ve frontě. Toto se týká zejména WhatsAppu. Můžete tuto událost sledovat i u Facebook Messenger sezení.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

activityId

number

50108494

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

LastFarewellMessage

text

string

Omlouváme se, ale váš požadavek ...

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityLastFarewellMessage",
 "data": {
  "sessionId": 7404414,
  "activityId": 51135367,
  "time": "2024-05-15T15:32:58.045333+02:00",
  "type": "LastFarewellMessage",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": null,
  "text": "We’re sorry, but your request was automatically closed due to exceeding the 24-hour response time set by WhatsApp and Facebook. If your question is still up to date, please contact us again. Thank you.",
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityPreviewUrl

V sezení se objeví zpráva obsahující URL link.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

activityId

number

50108494

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

PreviewUrl

client

string

User

previewUrl

-

-

.../title

string

Seznam - najdu tam, co neznám

.../imageUrl

string

https://www.seznam.cz/media/...

.../contentType

number

1

.../originalUrl

string

https://www.seznam.cz/

.../originalActivityId

number

114253

userId

number

2004014

V závislosti na tom, která strana link odeslala se u parametru "Client" zaloguje hodnota "guest", "user" nebo "chatbot"., který se vykreslí (v obou případech se mění akorát parametry „Client“ (guest, user)). Pokud URL pošle operátor, vyplní se navíc userId.

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityPreviewUrl",
 "data": {
  "sessionId": 7383741,
  "activityId": 50899088,
  "time": "2024-05-06T15:10:16.12969+02:00",
  "type": "PreviewUrl",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "Guest",
  "text": null,
  "previewUrl": {
   "title": "Seznam – najdu tam, co neznám",
   "imageUrl": "http://www.seznam.cz/media/img/logo-share-square_v2.png",
   "contentType": 1,
   "originalUrl": "http://www.seznam.cz/",
   "originalActivityId": 50899086
  },
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": null,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityOnHold

Operátor v průběhu tel. hovoru přidrží probíhající hovor (tlačítko "Přidržet hovor").

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

activityId

number

50108494

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ

type

string

OnHold

client

string

User

userId

number

2710

Ukázkový JSON:
{
 "eventType": "SessionActivityOnHold",
 "data": {
  "sessionId": 7383730,
  "activityId": 50898864,
  "time": "2024-05-06T15:05:29.719899+02:00",
  "type": "OnHold",
  "heroCard": null,
  "heroCardParams": null,
  "callScript": null,
  "client": "User",
  "text": null,
  "previewUrl": null,
  "file": null,
  "associatedSharedFileUrl": null,
  "toOperatorUserId": null,
  "toOperatorFullName": null,
  "toGroupId": null,
  "toGroupName": null,
  "toPhoneNumber": null,
  "note": null,
  "chatbotMessageContent": null,
  "submissionIdentification": null,
  "userId": 2710,
  "chatbotId": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionKey": null,
  "chatbotHeroCardSubmissionValue": null,
  "formFieldSetUUID": null,
  "terminationReason": null
 }
}

SessionActivityOperatorInviteCanceled

Operátor přizval jiného operátora do sezení a ještě před jeho připojením pozvánku zrušil. UserId označuje operátora, který pozvánku zrušil.

ParametrHodnotaPříklad

sessionId

number

7273902

activityId

number

50108494

time

datetime

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,SSSZZZZ