Mobilní SDK

Aplikace mluvii má vlastní SDK knihovnu, pomocí které můžete propojit vaši aplikaci s naším systémem mluvii, kam budou prostřednictvím této aplikace směřováni vaši koncoví zákazníci.

Podporujeme platformy Android a iOS.

Pokud chcete využívat na mobilních zařízeních i audio nebo video, je třeba v aplikacích využívajících SDK povolit přístup ke kameře a mikrofonu dle platformy pro kterou vytváříte aplikace.

Pokud se snažíte v administraci widgetu použitého ve vaší mobilní aplikaci nastavit vlastní vstupní či výstupní formulář, nenastavujte jej v rámci formuláře chatu. V tomto případě využijte formuláře pro Showroom.

Last updated