Česky
Search
K
Links
Comment on page

Připojení Office 365 schránky

Tento manuál je platný k 18. 5. 2022.
Veškeré informace jsou dostupné na stránkách společnosti Microsoft. Níže jsme sepsali minimální postup, který je potřeba k úspěšnému napojení e-mailové schránky.
Pokračujte dále připojením Microsoft Identity.

Připojení Microsoft aplikace v prostředí mluvii

Prerekvizity

  • Tenant oprávnění v mluvii
  • Existující uživatel s přístupem do dané schránky. Tento uživatel má ke schránce veškerá práva (je využit pro přihlášení ke schránce prostřednictvím OAuthu)
Uživatel musí mít přístup alespoň k možnostem "IMAP" a "Authenticated SMTP". Chcete-li to zkontrolovat, klikněte v detailu konkrétního uživatelského účtu na položku "Manage email apps".
Nezapomeňte u uživatelského účtu používaného pro účely MS Identity povolit možnost odesílání e-mailů jako jiný uživatel ("SendAs")!

Nastavení v mluvii

Jako správce tenantu (a vyšší) přejděte do nastavení tenantu (Nastavení -> Aplikace -> Microsoft identity) a klikněte na tlačítko Přidat.
Při vytváření nové identity budete přesměrování na stránku Microsoftu, kde je potřeba se přihlásit do Microsoft Azure (použijte uživatelský účet s veškerými oprávněními ke schránce) a dát souhlas s nastavením, které mluvii vyžaduje pro správnou funkci příjímání a odesílání e-mailů.

Napojení e-mailu na vytvořenou identitu

Při napojování e-mailové schránky v mluvii vyberte možnost Office 365 a zobrazí se vám seznam s dostupnými Microsoft identitami.