Připojení Office 365 schránky

Tento manuál je platný k 18. 5. 2022.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách společnosti Microsoft. Níže jsme sepsali minimální postup, který je potřeba k úspěšnému napojení e-mailové schránky.

Pokračujte dále připojením Microsoft Identity.

Připojení Microsoft aplikace v prostředí mluvii

Prerekvizity

  • Minimální oprávnění "Správce tenantu" v mluvii

  • Existující uživatel s přístupem do dané schránky. Tento uživatel má ke schránce veškerá práva (je využit pro přihlášení ke schránce prostřednictvím OAuthu)

Uživatel musí mít přístup alespoň k možnostem "IMAP" a "Authenticated SMTP". Chcete-li to zkontrolovat, klikněte v detailu konkrétního uživatelského účtu na položku "Manage email apps".

Nezapomeňte u uživatelského účtu používaného pro účely MS Identity povolit možnost odesílání e-mailů jako jiný uživatel ("SendAs")!

Nastavení v mluvii

a) Microsoft Identity

Jako správce tenantu (a vyšší) přejděte do nastavení tenantu (Nastavení -> Aplikace -> Microsoft identity) a klikněte na tlačítko Přidat.

Při vytváření nové identity budete přesměrování na stránku Microsoftu, kde je potřeba se přihlásit do Microsoft Azure (použijte uživatelský účet s veškerými oprávněními ke schránce) a dát souhlas s nastavením, které mluvii vyžaduje pro správnou funkci příjímání a odesílání e-mailů.

b) E-mailová schránka

V nastavení, mezi komunikačními kanály, vyberte E-mail a dopňte požadované parametry viz příklad:

Ujistěte se, že vyplňujete správné hodnoty zejména u Username!

c) Napojení e-mailu na vytvořenou identitu

Při napojování e-mailové schránky v mluvii vyberte možnost Office 365 a zobrazí se vám seznam s dostupnými Microsoft identitami.

Last updated