2.53

Nasazeno: 23.02.2021

Novinky v mluvii

1) Ovládejte kampaně přes API

Kampaně nyní můžete spravovat také přes API. Vaši kampaň můžete libovolně spouštět a pozastavovat, upravovat a také založit úplně novou. Naleznete zde také informace o všech kampaních a jejich stavech.

2) Cíle kampaní

Vyberte si, zda má vaše kampaň skončit hned, jakmile navoláte všechny její kontakty a nebo zůstane aktivní a vy do ní přidáte kontakty další. Kampaň totiž poté můžete spustit znovu.

Drobné úpravy v aplikaci:

  • Výchozí telefonní číslo můžete změnit v Konfiguraci telefonu.

  • Nové odlišení příchozích a odchozích hovorů ve vizualizaci routingu a doplnění legendy o nové kanály

  • Operátoři, kteří v mluvii zůstanou přes noc nečinně přihlášeni, se již nebudou zobrazovat v Metrikách operátorů.

  • Pokud klient přišel ze stránky s dlouhou URL adresou, zobrazí se v Parametrech sezení tlačítko pro kopírování této URL adresy.

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále mluvii zlepšovat :)

Last updated