GDPR

V této sekci naleznete základní informace o směrnici GDPR a funkci "Anonymizace", kterou můžete použít, pokud budete požádáni o vymazání konkrétních osobních údajů.

Dne 25. května 2018 vstoupila v platnost evropská směrnice o GDPR, tedy nová pravidla o ochraně dat EU. Ta vyžaduje pro získání a uchování dat o klientovi jeho výslovný souhlas. Proto jsme připravili speciální vstupní formulář doplněný o nutnost potvrzení souhlasu se zpracováním klientových údajů a průvodní text, který popisuje, co je vůbec GDPR, který naleznete níže.

Do textového pole k GDPR však můžete vepsat i vlastní znění textu podle svých potřeb. Kratší, detailnější nebo zkrátka jiné.

Proč to řešíme:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je výsledkem čtyřleté práce Evropské unie s cílem sjednotit a posílit ochranu údajů pro všechny občany EU.

GDPR si dle jeho tvůrců klade za cíl dát větší kontrolu nad používáním dat jednotlivcům na jedné straně a na straně druhé udává firmám jednoznačný právní rámec, ve kterém se mohou pohybovat. To dělá tuto změnu žádoucí pro obě strany!

Nové nařízení vstoupilo v platnost 25. května 2018 a do dnešního dne pracujeme na změnách v produktu, postupech a politice naší společnosti, které budou v souladu s GDPR.

Co to pro zákazníky mluvii znamená? Pokud má vaše společnost sídlo v EU nebo vaši zákazníci jsou občany EU, existuje několik věcí, které by pro vás mohly být důležité.

  1. Ujistěte se, že vaše Smluvní ujednání se zákazníky zohledňují data, která získáváte prostřednictvím mluvii. Pokud shromažďujete osobní údaje vašich zákazníků a zpracováváte je prostřednictvím naší aplikace, měli byste své zákazníky informovat o jejich právech v rámci GDPR. Doporučujeme zajistit, aby vaše zásady a interní dokumentace byly aktuální a přehledné pro vaše klienty.

  2. Pokud se nacházíte v EU nebo nebo jste určili, že se vás GDPR týká, můžete s námi podepsat smlouvu o zpracování dat. Chcete-li to udělat, napište nám e-mail na gdpr@mluvii.com a my vám návrh smlouvy poskytneme.

Naše řešení:

Zákazníci mají právo požádat o vymazání údajů, které jsou o nich vedeny. Pro dohledatelnost těchto údajů je však zapotřebí přesně definovat klíčová pole, podle kterých se má daná osoba identifikovat. Aby tomu tak mohlo být, připravili jsem do produktu další vstupní formulář, který definuje čtyři základní pole, jejichž vyplnění je povinné. Jedná se o jméno, e-mail, telefonní číslo a zaškrtnutí pole souhlasu. Bez vyplnění všech těchto údajů nedojde ke spojení a předání údajů. Pole souhlasu je má odkaz na verzi textu souhlasu, který je třeba vyplnit na této stránce.

Pro aktivaci je třeba postupovat následovně: vstoupit do Nastavení > WebChat > příslušný WebChat > Formuláře a v nabídce Vstupní formuláře vybrat GDPR. Pokud následně bude příslušný subjekt, který vyplnil povinná pole, žádat o výmaz svých údajů ze systému, bude vždy třeba se identifikovat stejnými údaji, které byly vyplněny do vstupního formuláře.

Anonymizace dat

U chatového vstupu: U všech WebChatů sloužících pro chatové spojení, kde byl nastaven Vstupní formulář GDPR , bude tento formulář zobrazen a neumožní vstup bez předchozího vyplnění všech povinných polí.

U A/V vstupu (formulář pro Showroom): V rámci tzv. velké místnosti se zobrazí formulář, kde bude třeba vyplnit povinná pole. Až po jejich vyplnění a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde ke spojení.

Postup pro vymazáni údajů zákazníka:

Vymazání údajů lze provést přes mluvii Public API. Existují 2 možnosti:

  1. Anonymizace všech sezení zákazníka pomocí identifikátoru zakazníka (Guest ID): /api/v1/Guest/{id}/anonymize

  2. Anonymizace jednoho sezení pomocí identifikátoru sezení (Session ID): /api/v1/Sessions/{id}/anonymize

Oba identifikátory lze zjistit v přehledu sezení.

Last updated