Přidání nového telefonního čísla

Pokud již máte aktivovaný účet u našeho partnera, máte přístup do webové aplikace pro napojení nového telefonního čísla pro WhatsApp Business.

Registrace nového telefonního čísla

Proces je téměř totožný jako v případě registrace prvního tel. čísla viz registrační proces. Jen tentokrát není potřebné vytvářet nový účet pro připojení do portálu společnosti 360Dialog. Přihlásíte se jednoduše existujícím účtem.

Nastavení u nového WhatsApp účtu

Možnosti nastavení jsou totožné a naleznete je zde.

Last updated