Napojení chatbotů

Máte na výběr mezi dvěma typy chatbotů. Hlavní rozdíly jsou popsány v této tabulce:

ChatbotOdeslání zprávyPříjem zprávyOdeslání aktivit

Chatbot API

Microsoft Bot Framework

Chatbot API

Chatbot API umožnuje napojení libovolného chatbota. Propojení je realizováno zaregistrováním webhooku, na který se odesílají události. Chatbot se přidává vložením vašeho webhooku v sekci Chatboti, na který jsou odesílány události.

Microsoft Bot Framework

Propojení je realizováno pomocí Microsoft Direct Line API WebSocket Chatbot se přidává vložením secretu v sekci nastavení/chatboti.

Podporované aktivity

Většina aktivit je společná pro oba typy chatbotů. Chatbot API se liší pouze nutností v aktivitě specifikovat SessionId.

Tipy a Návody

V této sekci najdete návody na konkrétní scénáře, na které můžete při své implementaci narazit.

Last updated