Výkonnost

V této sekci máte možnost sledovat výkonnost vašeho callcentra. Pro tyto účely je k dispozici připravený výchozí board, který přehledně ukazuje základní metriky, které vám pomohou lépe optimalizovat provoz callcentra. Boardy si ale samozřejmě můžete vytvářet i dle vaší potřeby.

Board

Při nastavování boardu si zvolíte jeho název a období, za které chcete reporty zobrazovat. Inspirovat se můžete u našeho výchozího boardu, nebo můžete již vytvořený jednoduše zkopírovat a upravit. Následně vkládáte jednotlivé metriky a upravujete pozici a velikost zobrazení.

Metriky lze exportovat do *.csv klikem na tlačítko pro export v horní liště.

Při mazání reportů je potřeba volbu potvrdit opětovným klikem na tlačítko smazat.

Přehled podporovaných reportů

Název reportuFiltrováníMožnosti zobrazení

Počet sezení

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení

číslo, graf

Ø Počet sezení

Dny v týdnu, zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení, stav sezení

graf

Počet sezení dle operátora

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení

číslo, graf, tabulka

Ø Čas ve frontě

Zdroj, tagy, výsledky sezení

číslo, graf

Výsledky sezení

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti

graf, tabulka

Ø Hodnocení klientů

Zdroj, tagy, operátoři, chatbotu, výsledky sezení

číslo

Ø Hodnocení klientů dle operátora

Zdroj, tagy, operátoři, chatbotu, výsledky sezení

graf, tabulka

Ø Délka sezení

Zdroj, tagy, výsledky sezení

číslo, graf

Počet tagů

Zdroj, tagy, chatboti

číslo, graf

Ø Doba připojení operátora v sezení

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení

číslo, graf, tabulka

Ø Reakční doba na zprávu od klienta

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení

graf

Ø Reakční doba na zprávu od klienta dle operátora

Zdroj, tagy, operátoři, chatboti, výsledky sezení

graf, tabulka

Ø Čas mezi přijetím klienta a první zprávou od operátora

Zdroj, tagy, operátoři, výsledky sezení

číslo, graf, tabulka

Počet odeslaných offline formulářů

-

číslo, graf

Ø Počet odeslaných offline formulářů

-

graf

Počet e-mailů dle operátora

Tagy, operátoři, inbox

číslo, graf, tabulka

Ø Reakční doba e-mailu dle operátora

Tagy, operátoři, inbox

číslo, graf, tabulka

Vlastní text

-

-

Zobrazovaná data v reportech nejsou real-time. V každou celou hodinu se načtou data za předešlou hodinu.

V rámci reportu "Počet sezení dle operátora" se započítávají jen taková sezení, která byla přijata a ukončena ve stejný den.

Specifika e-mailových reportů

Následující informace jsou relevantní pro reporty:

 • Ø Reakční doba e-mailu dle operátora

 • Počet e-mailů dle operátora

 • automaticky ignorované emaily se do statistik nepočítají (nemají se komu započítat)

 • v reportu se počítají vždy zprávy (nikoliv vlákna)

 • započítávají se pouze zprávy příchozí (nikdy není v reportingu započítána zpráva odeslaná či s jiným statusem)

 • Reakční doba je rozdíl mezi okamžikem přijetí/vytvoření zprávy a okamžikem:

  • ruční označení vlákna za ignorovaný

  • odeslání odpovědi na vlákno

  • forward (přeposlání) vlákna na někoho jiného

 • Je-li ve vláknu několik příchozích nevyřízených mailů, pak jednou odpovědí/ignorováním/přeposláním se všechny tyto nevyřízené maily započítají do statistik.

Last updated