Minimální SW požadavky pro operátory

Plná podpora

  • Google Chrome (včetně pravidelných aktualizací) pro OS Windows

Omezená podpora

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

  • Opera

V případě použití některého z těchto prohlížečů není možné garantovat bezchybný provoz aplikace!

Google Chrome je běžně aktualizován automaticky (za předpokladu, že IT oddělení zákazníka nezakáže automatické aktualizace).

Last updated