Wallboard

Wallboard slouží k monitorování aktivity operátorů v aplikaci mluvii v reálném čase. Metriky, které chcete sledovat, si můžete zvolit sami. Funkci Wallboard oceníte především při řízení většího call centra.

Vytvoření nového wallboardu

Pro vytvoření nového wallboardu klikněte na tlačítko „Spravovat”, které naleznete dole pod tabulkou. Vpravo klikněte na zelené tlačítko „Nový wallboard +”, wallboard pojmenujte a nastavte jednotlivé údaje.

Ve wallboardu je možné nastavit počet řádků na stránce, tedy počet proměnných, které se zobrazí na jedné stránce (1 až 4). Celkový počet nastavených proměnných není omezen, wallboard může mít více stránek. Frekvenci přepínání mezi nimi je možné nastavit v kolonce Rychlost rotace stránek (měří se v sekundách).

Většinu metrik je možné sledovat pro následující kanály: chat, AV, e-mail a telefon. Výjimkou je například počet příhlášených operátorů.

Informace, které je možné zobrazit:


 • Přihlášení operátoři

 • Operátoři ve stavu - Online, Pryč, Vyplňující feedback formulář (ACW), V aktivním sezení.

 • Současná sezení - na úrovni konfiguračních balíčků či jednotlivých kanálů (Chat, AV a Telefon).*

 • Ukončená sezení - za určitý časový úsek nebo konkrétní kanál (Chat, AV a Telefon).*

 • Průměrná doba sezení v sekundách - za určitý časový úsek nebo konkrétní kanál (Chat, AV a Telefon).

 • SLA v % - tj. přijetí klientů v daném časovém úseku za určitý čas nebo konkrétní kanál (Chat, AV a Telefon).

 • Počet klientů ve frontě - na úrovni konfiguračních balíčků či kanálů (Chat, AV a Telefon).

 • Nejdelší čekání ve frontě - za určitý časový úsek na úrovni konfiguračních balíčků či kanálů (Chat, AV a Telefon).

 • Sezení ukončená s příznakem - tj. s určitým výsledkem sezení za určitý časový úsek. Metriku je možné sledovat na úrovni konfiguračních balíčků či kanálů (Chat, AV a Telefon).

 • Průměrné hodnocení sezení ze strany klienta - za určitý časový úsek. Metriku je možné sledovat na úrovni konfiguračních balíčků či kanálů (Chat, AV a Telefon).

 • Průměrná doba čekání ve frontě - za určitý časový úsek. Metriku je možné sledovat na úrovni konfiguračních balíčků či kanálů (Chat, AV a Telefon).

 • Míra nepřijatých zákazníků - za určitý časový úsek. Metriku je možné použít pro kanál Telefon.

 • Průměrná doba zpracování - za určitý časový úsek. Metriku je možné použít pro kanál Telefon.

 • Emailové SLA v % - za určitý časový úsek pro konkrétní e-mailovou schránku(y)

 • Emaily po SLA - za určitý časový úsek pro konkrétní e-mailovou schránku(y)

 • Emaily s < 1h do SLA - za určitý časový úsek konkrétní e-mailovou schránku(y)

Tlačítkem () můžete spustit přenos.

Tip: Tlačítko () na každém kraji řádku slouží k úpravě jednotlivých wallboardů.


Poznámky:

 • Do telefonního kanálu se započítávají také hovory v rámci kampaní.

 • Při nastavení: omezit na balíčky se ve wallboardech zobrazují pouze chaty v rámci WebChatu (mluvii).

 • Omezení kanálu rozlišujeme na chat (vše dohromady - mluvii, Facebook, WhatsApp, VK, Apple Messages for Business), audiovizuální hovory přes mluvii a telefonii.

results matching ""

  No results matching ""